สมุนไพรเห็ดหูหนู

สมุนไพรเห็ดหูหนู

เห็ดหูหนู Auricularia auricularis (S.F. Gray) Martin
บางถิ่นเรียกว่า เห็ดหูหนู (ภาคกลาง) เห็ดหูลัวะ(ภาคเหนือ)

เป็นดอกเห็ด เป็นแผ่นใสคล้ายวุ้น นิ่มเหนียว ด้านบนเป็นมันเงา สีน้ำตาลปนดำ สีน้ำตาลปนแดง หรือ น้ำตาลอ่อน; ส่วนมากมีรอยจีบ หรือ หยักเป็นคลื่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-15 ซม. ด้านล่างมีขนละเอียดอ่อน คล้ายกำมะหยี่ และมีสีอ่อนกว่า ก้านดอกเห็ด สั้นมาก อยู่ที่กึ่งกลางดอก หรือค่อนไปข้างใดข้างหนึ่ง ยึดติดอยู่กับท่อนไม้.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นอยู่ทั่วๆ ไป ตามขอนไม้ ท่อนไม้ในป่าดิบ หรือ ตามสวน ชนิดที่เพาะปลูกเป็นสินค้า มีชื่อว่า A. polytricha (Mont.) Sacc. ในประเทศจีนใช้ไม้จำพวกก่อ (Quercus) สำหรับเพาะเลี้ยง.

สรรพคุณ : กินแก้ร้อนใน กระหายน้ำ ต้มกับน้ำตาลกรวดจิบกินแก้ไอ

 

รูปภาพจาก:today.com,wikipedia.org