สมุนไพรฤาษีผสมแล้ว

สมุนไพรฤาษีผสมแล้ว

ฤาษีผสมแล้ว Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
ชื่อพ้อง Coleus scutellarioides Benth. var. scutellarioides Keng ฤาษีผสมแล้ว (ภาคกลาง)

ไม้ล้มลุก -> สูง 30-100 ซม.
ใบ -> เดี่ยว ออกตรงข้าม มีขนาด รูปร่างและสีต่าง ๆ กัน โดยทั่วไปรูปไข่ กว้าง (1)-3-5-(10) ซม. ยาว (1)-4-7-(15) ซม. ปลายใบแหลม หรือ เรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยักหลายแบบ มน หรือ แหลมตื้น หรือ แหลมลึก ยกเว้นขอบที่โคนใบเรียบมีขนตามเส้นแขนงใบ และเส้นใบย่อย ก้านใบยาว 1-5(-8) ซม.
ดอก -> ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ยาว 5-10 ซม. ใบประดับรูปไข่ ยาว 2-3 มม. ปลายแหลม มีขน ร่วงง่าย กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆัง ปลายแยกออกเป็นปาก ปากบนมี 3 หยัก หยักกลางใหญ่ ปลายแหลม หยักข้างเล็กและสั้นมาก ปลายมน ปลายล่างมี 2 หยัก ติดกันเป็นแถบยาว คล้ายลิ้น ปลายแยกกันมีเส้นตามยาว 10 เส้น มีขนและต่อมกระจัดกระจาย กลีบเลี้ยงจะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเป็นผล ก้านดอกย่อยยาว 3-4 มม. มีขน กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดงอ ๆ ปลายแยกเป็นปาก ปากบนสั้นและพับกลับตั้งขึ้น ปากล่างยาวโค้งเป็นรูปเรือ ยาว 8-13 มม. เกสรเพศผู้มี 2 คู่ โคนก้านเกสรติดกันและติดกับหลอดกลีบดอก ผล รูปไข่ หรือ กลม เล็ก สีน้ำตาล เป็นมัน ยาว 1-1.2 มม.


นิเวศน์วิทยา

ขึ้นได้ทั่วไปทั้งบนที่ราบ และที่สูง นิยมปลูกเป็นไม้ประดักันมาก


สรรพคุณ

ต้นและใบ -> น้ำต้มเป็นยาช่วยย่อย แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้ปวดภายในช่องท้อง ตับอักเสบที่มีอาการบวมตามมือและเท้า ตำพอกแก้ปวดบวม ปวดท้อง พอกต่อมต่าง ๆ ที่มีอาการบวม ยาชงใบใช้ขับระดู น้ำคั้นใบทาสมานแผล

 

รูปภาพจาก:pantip.com,topicstock.pantip.com,สมุนไพร