สมุนไพรกุ่มน้ำ

สมุนไพรกุ่มน้ำ 

กุ่มน้ำ Crateva adansonii DC. Ssp. odora (Buch. –Ham.) Jacobs. กุ่มน้ำ (ทั่วไป).

ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง 6-10 ม. เมื่ออกดอกจะผลัดใบ. ใบ เป็นใบช่อ ช่อหนึ่งมี 3 ใบ กว้าง 4-6 ซม. ยาว 7.5-11 ซม. ก้านใบย่อยยาวประมาณ 5 มม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแคบ เนื้อใบบางแข็ง เส้นใบมี 4-5 คู่ ก้านใบยาว 7-9 ซม. มีต่อมเล็ก ๆ อยู่ที่ปลายก้าน ในกิ่งที่ไม่มีดอก ก้านใบยาว 10-15 ซม. ก้านใบย่อย ยาวถึง 10 มม. ขนาดของใบกว้าง 6-7.5 ซม. ยาว 10.5-14 ซม. เส้นใบมี 5-6 คู่. ดอก ออกเป็นช่อ แกนช่อดอกยาว 2.5-7 ซม. ดอก 12-20 ดอก ก้านดอกย่อยยาว 3-5 (-7) ซม. ฐานดอกกว้าง 5-6 มม. กลีบรองกลีบดอก รูปรี กว้าง 2-3 (-4.5) มม. ยาว 4-5 (-11) มม. เมื่อแห้งมักมีสีอกส้ม กลีบดอก ตอนแรกสีออกเขียว ต่อไปสีขาวเหลือง หรือ ชมพูอ่อน รูปรีกว้าง 8-15 มม. ยาว 12-18 (-25) มม. เกสรผู้ มี 15-26 อัน ตอนแรกสีขาว ต่อไปสีม่วงอมชมพู หรือ ม่วง ก้านชูรังไข่ยาว 2.5-5 ซม. สีม่วงอมชมพู รังไข่ รูปรี กว้างยาว 2 มม. ยาว 2.5-3 มม. ตุ่มเกสรเมียขนาดเล็ก. ผล กลม วัดผ่าศูนย์กลาง 2.5-3.5 ซม. สีม่วงอมชมพู รังไข่ รูปรี กว้างยาว 2 มม. ยาว 2.5-3 มม. ตุ่มเกสรเมียขนาดเล็ก. ผล กลม วัดผ่าศูนย์กลาง 2.5-3.5 ซม. มีก้านหนาถึง 3.5 มม.

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นตามริมฝั่งน้ำ ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นผลเดือนมิถุนายน-สิงหาคม.

สรรพคุณ : เปลือก เป็นยาระงับประสาท และยาบำรุง.ใบและเปลือกราก ใช้ทาถูนวดให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นมากๆ

 

รูปภาพจาก:nanagarden.com,fca16mr.com,สมุนไพร