สมุนไพรว่านเขียวหมื่นปี

สมุนไพรว่านเขียวหมื่นปี

ว่านเขียวหมื่นปี (Dieffenbachia seguine Schott)
บางถิ่นเรียก ว่านเขียวหมื่นปี ช้างเผือก ว่านพญาค่าง อ้ายใบ้ก้านขาว (กรุงเทพฯ) บ้วนนี้แช (จีน) ว่านหมื่นปี สาวน้อยประแป้ง.

เป็นไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 70 ซม. ลำต้นเป็นปล้องๆ คล้ายอ้อย ตั้งตรง หรือ ตอนโคนบางส่วนอาจนอนราบกับผิวดิน. ใบ รูปขอบขนาน หรือ ขอบขนานแกมรูปไข่ ใบสีเขียวล้วน บางพันธุ์มีเขียวจุดขาว บางพันธุ์มีสีขาวจุดเขียว เส้นใบ 9-15 คู่ ก้านใบยาวได้ถึง 40 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอกเป็นแท่งยาว มีกาบหุ้ม ส่วนล่างของกาบ ม้วนโอบช่อดอกไว้ ตอนบนของกาบผายออก ดอกเพศผู้อยู่ตอนบน ดอกเพศเมียอยู่ตอนล่าง และมีดอกไม่มีเพศแซมอยู่บ้าง เกสรผู้ติดกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 อัน. ผล เป็นผลสดเนื้อนุ่ม สีส้ม หรือ สีแดง มีจำนวนมากอัดกันแน่นและมีกาบหุ้ม ผลไม่มีพิษ

นิเวศน์วิทยา : ถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาเขตร้อน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ : ทั้งต้น น้ำคั้นจากต้นจะมีฤทธิ์ ระคายผิวหนัง ในรายที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ ใช้ทำให้เลือดมาเลี้ยงดีขึ้น ใบ บดพอกแก้เคล็ด บวม  ใช้รักษาโรคไขข้ออักเสบ บวม พอกฝี

 

รูปภาพจาก:blogspot.com,panmai.com,สมุนไพร