สังข์

สังข์

สังข์ หรือ ศังข์ เป็นชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในหลายวงศ์ หอยสังข์ ก็เรียก เช่น สังข์สกุล  Stombus  วงศ์  Stombidae

ที่พบได้ในท้องทะเลไทยมีหลายชนิด เช่น
สังข์ชนิด Stombus   labiabus  (Roding)
มีชื่อสามัญว่า plicate  conch
สังข์ชนิด  Stombus  microurceus  (Kira)
ที่มีชื่อสามัญว่า  micro  conch
สังข์ชนิด  Stombus  urceus  Linnaeus
ที่มีชื่อสามัญว่า  little  bear  conch
สังข์ชนิด  Stombus  canarium  Linnaeus
ที่มีชื่อสามัญว่า  dog  conch
ทั้งหมดมีขนาดยาว ๔-๖ เซนติเมตร สังข์ในสกุลนี้ชนิดหนึ่ง เปลือกสีขาว ช่องเปิดเรียวยาวได้รูปทรงใช้สำหรับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำเทพมนต์

สังข์อีกชนิดหนึ่งคือสังข์แตร หรือ สังข์เป่า 
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  charonia  tritonis  (Linnaeus)จัดอยู่ในวงศ์  Cymatiidae
มีชื่อสามัญว่า  trumpet  triton
ใช้สำหรับเป่า

คำ สังข์ เป็นภาษาบาลี   ส่วนศังข์เป็นภาษาสันสกฤต (ภาษาอังกฤษเขียน  sankha)  ลางตำราเขียนเป็น หอยศังข์ ก็มี มีชื่อสามัญว่า conch หรือ conch-shell ลักษณะเปลือกคล้ายเครื่องเคลือบดินเผา ป่องกลาง หัวท้าแหลม ส่วนบนเป็นเกลียว ส่วนปลายเรียวยาว สังข์ที่พบทั่วไปเป็นสังข์ที่เกลียวหมุนเป็นอุตราวรรต (ทวนเข็มนาฬิกา)  เรียก สังข์อุตราวรรต ถ้าเกลียวหมุนเป็นทักษิณาวรรต (ตามเข็มนาฬิกา) เรียก สังข์ทักษิณาวรรต สังข์ชนิดหลังนี้ถือว่าเป็นสังข์ชนิดมงคล มีราคาสูง นิยมใช้ในพิธีมงคลต่างๆ

รูปภาพจาก:blogspot.com,board.postjung,tvplayvideos.com