สมุนไพรผักแปม

สมุนไพรผักแปม

ผักแปม (Acanthopanax trifoliatum Merr.)
บางถิ่นเรียก ผักแปม (ภาคกลาง)

เป็นไม้พุ่ม หรือ พุ่มกึ่งยืนต้น สูง 2-8 เมตร มีหนามแหลมงุ้ม ยาว 3-5 มม. ฐานหนามกว้าง. ใบ เป็นใบประกอบแบบตีนนก ก้านใบยาว 4-7 ซม. มีใบย่อย 3-5 ใบ รูปรี หรือ รูปรีแกมรูปไข่ หรือ รูปไข่กว้าง มีขนาดกว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 5-8 ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่งยื่นยาวออกไป โคนใบสอบ ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อยหรือ ซี่ฟัน เส้นใบเห็นชัดทั้งด้านบนและด้านล่าง ก้านใบย่อยยาว 8-12 มม. ด้านบนเป็นร่อง ก้านใบรวมยาว 3.5-6.5 ซม. ด้านบนแบนอาจมีหนาม. ดอก ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านช่อยาว 2-7 ซม. ดอกจำนวนมากติกันเป็นกระจุกที่ปลายก้าน แบบดอกผักชี ก้านดอกเล็ก ยาว 10-12 มม. กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกับปลายมี 5 หยัก กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน เกสรเมียมี 2 ช่อง ท่อเกสรเมีย 2 อัน. ผล แบน มีขนาดกว้างและยาวประมาณ 3-4 มม. ท่อเกสรเมียติดทนจนกระทั่งเป็นผล ท่อคู่นี้ติดกันประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว ปลายงอ

นิเวศน์วิทยา : ปลูกเพื่อใช้ทำยา.

สรรพคุณ : เปลือกต้น น้ำต้มจากเปลือกต้น หรือถ้าจะให้ได้ผลเร็วขึ้น ให้นำเปลือกไปย่าง หรืออบเสียก่อนแล้วแช่ในแอลกอฮอล์ ใช้แก้โรคผอมแห้งและโรคประสาท

 

รูปภาพจาก:nanagarden.com,nanagarden.com,สมุนไพร