สมุนไพรส้มกุ้ง

สมุนไพรส้มกุ้ง 

ส้มกุ้ง (Begonia inflate Clarke)
บางถิ่นเรียกว่า ส้มกุ้ง (น่าน) ส้มกุ้งบก (เชียงใหม่)

เป็นพืชล้มลุก ต้นอวบ ตั้งตรง สูง 90-120 ซม. แตกกิ่งก้านสาขา ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน รูปหอกยาว มีขนาดกว้าง 3-4 ซม. ยาวประมาณ 10-17 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบหยักแบบซี่เลื่อย โคนใบเบี้ยวมาก ก้านใบยาว 0.6-1.6 ซม. หูใบโคนกว้าง ปลายแหลมหรือ รูปหอก เกลี้ยง ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบ มีใบประดับรูปคล้ายหูใบ ดอกเพศผู้มีกลีบรองกลีบดอก 2 กลีบ รูปไข่กลับ สีขาว เกลี้ยง กลีบดอก 2 กลีบ รูปไข่กลับ เรียวยาว เกสรผู้จำนวนมาก มักไม่เชื่อมติดกันเป็นมัด อับเรณู รูปขอบขนานแคบ ๆ ดอกเพศเมีย มีกลีบดอก 4 กลีบ เกสรเมียภายในมี 3 ช่อง. ผล รูปสามเหลี่ยม กว้างประมาณ 1 ซม. เมล็ดสั้น รูปรีแกมรูปไข่กลับ.

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นใกล้ลำธาร ใบป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ.

สรรพคุณ : ราก เป็นยาขับเสมหะ แก้ไอ ฟอกโลหิตประจำเดือน ต้น และ ใบ มีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานเป็นอาหารได้

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,pantip.com,สมุนไพร