สมุนไพรพิลังกาสา

สมุนไพรพิลังกาสา

ชื่อพื้นเมืองอื่น  ผักจำ  ผักจ้ำแดง (เชียงใหม่  เชียงราย) พิลังกาสา(ภาคกลาง) ตีนจำ (เลย)
ชื่อวิทยาศาสตร์  Ardisia polycephala Wall. ex A.DC.
ชื่อวงศ์  MYRSINACEAE
ชื่อสามัญ Philangkaasaa.

ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์
ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก (S/ST) ขนาดย่อม มีความสูงประมาณ 2-3 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบต้น แต่ไม่มากนัก ลักษณะลำต้นสีเทา ผิวขรุขระ
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันเป็นคู่ๆ ตามข้อต้น ลักษณะใบรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ใบหนาดกทึบ และใหญ่ มีสีเขียวเป็นมัน
ดอก ออกดอกเป็นช่อ อยู่ตามปลายกิ่ง หรือตามส่วนยอด ดอกสีขาวเหลือบม่วง เป็นกลุ่มใหญ่
ผล ขนาดเท่าเม็ดนุ่น เป็นพวงช่อใหญ่สีม่วงแดง เมื่อแก่สีเข้มจนเกือบดำ

นิเวศวิทยา                                     
เกิดตามที่รกร้างว่างเปล่า ป่าเบญจพรรณทั่วๆไป นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและบังร่มเงา่ได้ดี ตามสวนสาธารณะ

การปลูกและขยายพันธุ์                                     
เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ในดินร่วนซุยที่มีอินทรียวัตถุมาก ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ส่วนที่ใช้ รส และสรรพคคุณ     
ราก รสเฝื่อนเปรีี้ยว แก้กามโรค หนองใน พอกปิดแผลถอนพิษงูกัด ใช้กากพอกแผล
ต้น   รสเฝื่อน แก้โรคเรื้อน โรคผิวหนัง
ใบ รสเฝื่อนร้อน แก้ตับพิการ แก้ปอดดพิการ
ดอก รสเฝื่อน ฆ่าเชื้อโรค
ผล รสร้อนฝาดสุขุม แก้ไข้ ท้องเสีย โรคเรื้อน กุฏฐัง

วิธีใช้และปริมาณที่ใช้
1. แก้โรคผิวหนัง หรือ โรคเรื้้อน กุฏฐัง โดยใช้ผลสด 10-15 กรัม นำมาโขลกให้ละเอียด ผสมเหล้าโรงเล็กน้อย ใช้ทาและพอกบริเวณที่เป็นวันละ 2 เวลา เช้า-เย็น หรืออาจจะใช้เปลือกต้น 1 ฝ่ามือ หรือ หนักประมาณ 20 กรัม สับเป็นขิ้นแล้วโขลกให้ละเอียดผสมเหล้าโรงเล็กน้อยคั้นเอาน้ำทาและพอกด้วยกากวันละ 2 เวลา

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,nanagarden.com