สมุนไพรกระดังงาไทย

สมุนไพรกระดังงาไทย

กระดังงาไทย Cananga odorata (Lamk.) Hook. F. & Th.
บางถิ่นเรียก กระดังงาไทย (ภาคกลาง) กระดังงาใหญ่ กระดังงาใบใหญ่ สะบันงาต้น สะบันงา (ภาคเหนือ) กระดังงา (ยะลา).

เป็นไม้ต้น สูง 15-20 เมตร ลำต้นเปลา ตรง เปลือกสีเทาเกลี้ยง หรือ สีเงิน กิ่งด้านแผ่ออกจากลำต้น และมักจะลู่ลง ส่วนที่ยังอ่อนอยู่มีขนบาง ๆ ปกคลุม. ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน ห้อยลง รูปยาว ส่วนที่กว้างที่สุดค่อนมาทางโคนใบ ปลายใบแหลม หรือ เป็นติ่งแหลม โคนใบกลมมน มักจะพบว่าฐานใบค่อนข้างเบี้ยว ขอบใบเป็นคลื่น ใบบาง ค่อนข้างนิ่ง สีเขียวอ่อน ใบกว้าง 4-9 ซม. ยาว 7-12 ซม. ดอก ใหญ่ กลิ่นหอม สีเหลืองอมเขียว ออกรวมกันเป็นกลุ่ม 4-6 ดอก ตามกิ่งซึ่งใบร่วงหลุดไปแล้ว ก้านดอกยาว 2-4 ซม. กลีบรองกลีบดอกมี 3 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 0.5 ซม. มีขนปกคลุม กลีบดอกห้อยลงมี 6 กลีบ แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นนอก 3 กลีบ รูปกลีบแคบยาว ปลายเรียวแหลม ขอบกลีบมักจะม้วน หรือ หยักเป็นคลื่น ยาว 5-8.5 ซม. กลีบชั้นใน 3 กลีบ สั้นกว่าเล็กน้อย สีเหลืองอมเขียว โคนสุดเป็นสีม่วงอมน้ำตาล เกสรผู้ และรังไข่มีเป็นจำนวนมาก. ผล รูปยาวรี กว้าง 1.0 ซม ยาว 2.5 ซม. มีก้านยาว 1.3-2 ซม. อยู่รวมเป็นพวง 4-12 ผล สีเขียวเข้ม เมื่อแก่เป็นสีดำ.

นิเวศน์วิทยา  พบขึ้นในป่าดิบแล้งทางภาคใต้ มักปลูกกันตามวัด และบ้าน.

สรรพคุณ  ดอกให้น้ำมันงา ซึ่งใช้ปรุงน้ำอบ และเครื่องสำอาง ใช้ปรุงยาหอม โดยประกอบกับเครื่องยาอื่น ๆ แก้ลม อ่อนเพลีย ลมเป็นพิษ แก้ไข้เนื่องจากโลหิตเป็นพิษ บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ต้นและกิ่งก้านรับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ.

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,ideaforlife.ne,สมุนไพร