สมุนไพรแคแสด

สมุนไพรแคแสด

แคแสด (Spathodea campanulata Beauv.)
บางถิ่นเรียกว่า แคแส แคแดง (กรุงเทพฯ).

เป็นไม้ยืนต้น สูง 7-23 เมตร เปลือกสีเทาอ่อน.ใบ ประกอบเรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ยาว 15-45 ซม. ใบย่อยมี 3-6 คู่ ที่ปลายก้านมีใบเดียว รูปไข่ รูปรี หรือ รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-5.5 ซม. ยาว 4-12 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบเบี้ยว ก้านใบย่อยสั้น 1.5-3 มม. ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด ช่อหนึ่ง ๆ มีดอกจำนวนมาก ตั้งตรง ดอกจะทยอยบานครั้งละ 2-6 ดอก จากด้านนอกเข้าหาใจกลางช่อ กลีบรองกลีบดอกยาว 4-7 ซม. เมื่อดอกยังตูมอยู่กลีบนี้จะหุ้มกลีบดอกไว้หมด เวลาดอกบานกลีบนี้จะแยกออกไปอยู่ข้าง ๆ ดูคล้ายกับกาบหุ้ม กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อรูประฆังเบี้ยว ๆ ช่วงล่างเป็นท่อเล็ก ๆ ยาว 1-1.25 ซม. ช่วงบนผายออกเป็นรูประฆัง ยาว 11-13 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบหยักขยุกขยิก สีแดง หรือแดงอมส้ม ขอบกลีบสีเหลือง หรือ สีส้ม เกสรผู้ 4 อัน ก้านเกสรสีเหลือง. ผล เป็นฝักรูปเรือ สีดำ กว้าง 3.5-5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ฝักแก่จะแตกด้านเดียว เมล็ดจำนวนมาก มีปีกบาง ๆ ล้อมรอบ

นิเวศน์วิทยา : ถิ่นเดิมอยู่แอฟริกาเขตร้อน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวน และปลูกเป็นไม้ริมถนน.

สรรพคุณ : เปลือก รักษาแผลโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แก้บิด ยาต้มของเปลือกใช้แก้ท้องผูกชนิดพรรดึก และบำรุงธาตุ ใบ ดอก ใช้พอกแผล ดอก ใช้รักษาแผลเรื้อรัง

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,himabhangarden.co.th,สมุนไพร