สมุนไพรพญาปล้องทอง

สมุนไพรพญาปล้องทอง

พญาปล้องทอง Clinacanthus nutans (Burm.) Lindau
บางถิ่นเรียก พญาปล้องทอง พญาปล้องดำ (ภาคกลาง) ผักลิ้นเขียด ผักมันไก่ ลิ้นมังกร (เชียงใหม่) พญาปล้องคำ (ลำปาง) พญายอ (แม่ฮ่องสอน) โพะไซ่จ้าง (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)

เป็นไม้พุ่มเลื้อย ลำต้น หรือ กิ่งก้านเกลี้ยง. ใบ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ รูปใบยาวแคบ ๆ ปลายใบยาวแหลม โคนใบกลมรี ขนาดยาว 7-9 ซม. กว้าง 2-3 ซม. ก้านใบยาว 0.5 ซม. ดอก ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบรองกลีบดอกสีเขียว ยาวเท่า ๆ กัน มีขนเป็นต่อมเหนียว ๆ อยู่โดยรอบ กลีบดอกเป็นหลอดสีแดง ยาว 3-4 ซม. ปลายแยกเป็น 2 กลีบ คือ กลีบบนและกลีบล่าง เกสรผู้มี 2 เกสรเมียเกลี้ยงไม่มีขน ผล ไม่เคยติดเป็นฝักในประเทศไทย

นิเวศน์วิทยา ปลูกกันตามบ้าน และมีขึ้นในป่าผลัดใบ

สรรพคุณ ในประเทศไทย ใช้เป็นยารับประทานถอนพิษไข้ พิษร้อน พิษกาฬ แก้ร้อนใน และถอนพิษยาเบื่อเมา ในอินโดนีเซีย ใช้รักษาโรคบิด

 

รูปภาพจาก:dek-d.com,qsbg.org,สมุนไพร