สมุนไพรเหงือกปลาหมอเครือ

สมุนไพรเหงือกปลาหมอเครือ 

เหงือกปลาหมอเครือ (Acanthus volubilis wall.)
ไม้เลื้อย ไม่มีหนาม ใบ ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ รูปรี หรือ รูปขอบขนาน (บางใบเป็นรูปไข่กลับ แต่มีเป็นส่วนน้อย) ปลายใบแหลม หรือ มน โคนใบแหลมค่อย ๆ สอบเข้าหาก้านใบ ใบกว้าง 3-4 ซม. ยาว 8-9 ซม. ก้านใบยาวประมาณ 0.7 ซม. ดอก ออกตามยอด เป็นช่อ ยาว 9-11 ซม. ดอกเรียงสลับกันไม่มีก้านดอกย่อย กลีบรอง กลีบดอก 4 กลีบ แยกจากกัน 2 กลีบชั้นนอกรูปรีปลายแหลม ยาว 0.8-1.2 ซม. อีก 2 กลีบ ชั้นในขนาดเล็กกว่า กลีบดอกสีขาว ลักษณะเช่นเดียวกับเหงือกปลาหมอที่กล่าวมาแล้วทั้ง 2 ชนิด แต่ปลายกลีบบนแยกเป็น 2 แฉก ผล เช่นเดียวกับเหงือกปลาหมอที่กล่าวมาแล้ว

นิเวศน์วิทยา  พบตามป่าที่น้ำทะเลขึ้นถึงต่อจากป่าชายเลน

สรรพคุณ  ตามสรรพคุณยาโบราณ ใช้รักษาโรคได้หลายชนิด เช่น โรคเหน็บชา นำต้นเหงือกปลาหมอมาตำทาบริเวณที่เป็นเหน็บชา เท้า มือ และทั้งตัว ถ้าเป็นวัณโรค ซูบผอม เหลืองทั้งตัว ใช้ตำเป็นผงละลายน้ำรับประทาน ถ้าผสมกับขิงแล้วตำ รับประทานแก้ไข้ หนาวสั่น น้ำที่ได้ใช้หยอดตา แก้ตาเจ็บตาแดง กับขมิ้นอ้อยตำพอกฝีบวม และถ้าเติมน้ำมันลงไปด้วย ใช้ทาแก้โรคริดสีดวง กับชะเอมเทศตำเป็นผงละลายน้ำ รับประทานแก้เจ็บหลังเจ็บเอว สำหรับสตรีที่ประจำเดือนไม่ปกติ ให้ตำเป็นผง ละลายน้ำมันงา หรือ น้ำผึ้งรับประทาน นอกจากนี้ยังเป็นยาสมานแผล โดยนำมาผสมกับหัวสามสิบอย่างละเท่า ๆ กัน แล้วตำ น้ำที่ได้ใช้ทาประสานเนื้อให้สนิท เป็นยาเจริญอายุ ใช้เหงือกปลาหมอ 2 ส่วน พริกไทย 1 ส่วน ตำเป็นผงละลายน้ำผึ้ง รับประทาน

 

รูปภาพจาก:blogspot.com.wordpress.com,สมุนไพร