สัตว์ชั้นเลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์ชั้นเลี้ยงลูกด้วยนม

 

สัตว์ที่จัดอยู่ในชั้นนี้มีขน มีต่อมน้ำนมสำหรับใช้เลี้ยงตัวอ่อน มีกะบังลมสำหรับกั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง หัวใจมี ๔ ห้อง เป็นสัตว์เลือดอุ่น กระดูกคอมี ๗ ชิ้น เส้นประสาทสมองมี ๑๒  คู่  มีต่อมเหงื่ออยู่ใต้ผิวหนัง ใบหูเจริญดี ผสมพันธุ์ภายในส่วนใหญ่ตัวอ่อนเจริญอยู่ภายใน เช่น เม่น ลิ่น ช้าง  วัว ควาย หมี คน

 

รูปภาพจาก:pixabay.com,th.wikipedia.org