สมุนไพรหญ้าผมหงอก

สมุนไพรหญ้าผมหงอก

หญ้าผมหงอก Eriocaulon sexangulare Linn.
หญ้าผมหงอก (จันทบุรี).

พืชล้มลุก -> ใบเลี้ยงเดี่ยว.
ใบ -> แบบใบหญ้า ออกเป็นกระจุกที่โคนต้น มีขนาดกว้าง 3-6 มม. ยาว 7-30 ซม. ปลายแหลม เกลี้ยง มีเส้นใบขนานกันตามยาว 15-17 เส้น.
ดอก -> ออกเป็นช่อ ก้านช่อยาว 10-20 ซม. เกลี้ยง เป็นสัน 5 สัน มีดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่บนช่อเดียวกัน ดอกอัดกันแน่นเป็นหัวเกือบกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 มม. มีใบประดับช่อดอกประมาณ 10 ใบ รูปไข่ป้อม ๆ ยาวประมาณ 2.5 มม. ดอกเพศผู้ มีกลีบรองกลีบดอก 2 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด สีขาว เกลี้ยง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบมี 3 หยัก ยาว 1.5 มม. เกสรผู้ 6 อัน เรียงเป็นสองวง อับเรณูรูปรี. ดอกเพศเมีย มีกลีบรองกลีบดอก 2 กลีบ ไม่ติดกัน โค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม มีขนาดกว้างประมาณ 1 มม. ยาว 2 มม. ปลายแหลม หรือ มน กลีบดอก 3 กลีบ รูปช้อนค่อนข้างยาว ยาวประมาณ 1.5 มม. ไม่ติดกัน ปลายกลีบมีต่อมสีดำขนาดเล็ก 1 ต่อม หลอดรังไข่สั้นมาก ปลายแยกเป็น 3 อัน.
ผล -> แก่จัดจะแห้ง และแตก ผลมีเปลือกบาง มักจะมี 3 พู. เมล็ด รูปไข่ ยาวประมาณ 0.6 มม. มีขนสั้น ๆ และนุ่มประปราย.


นิเวศน์วิทยา

ชอบขึ้นตามที่ลุ่ม


สรรพคุณ

ต้น -> ต้นสดใช้เข้าเครื่องยา เป็นยาสงบประสาท ลดไข้ แก้ปวด และขับปัสสาวะ

สมุนไพรหญ้าผมหงอก

รูปภาพจาก:bangkokbiznews.com,rspg.or.th,thongthailand.com,สมุนไพร