สมุนไพรชำมะนาดป่า

สมุนไพรชำมะนาดป่า

ชำมะนาดป่า (Vallaris solanacea Ktze.)
บางถิ่นเรียก ชำมะนาดป่า (ภาคกลาง)

เป็นไม้พุ่ม กึ่งเลื้อย สูงได้ถึง 8 เมตร มีน้ำยางสีขาว. ใบ เดี่ยว เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรี รูปขอบขนาน ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนใบแหลม กว้าง 2-4.5 ซม. ยาว 5-14 ซม. เนื้อในบาง เส้นใบ 8-12 คู่ มองเห็นชัด ก้านใบยาว 8-16 มม. ดอก สีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อ เป็นพวงที่ปลายกิ่ง หรือ ตามง่ามใบ กลีบรองกลีบดอกสีเขียว โคนติดกลับปลายแยกเป็นแฉกเล็ก ๆ แหลม ๆ 5 แฉก กลีบดอกติดกัน ปลายเป็นกลีบแหลม ๆ 5 กลีบ เมื่อบานจะกางออก วัดผ่าศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. เกสรผู้ 5 อัน ก้านเกสรผู้มีขน เกสรเมีย 2 ท่อติดกัน ท่อเกสรเมียมีขน. ผล เป็นฝักคู่ เดิมติดกัน ต่อมาจะแยกกันตามความยาวของผล แก่จัดแตกเป็น 2 ซีก มีเมล็ดมากเรียงเป็น 2 แถว เมล็ดรูปไข่ปลายแหลม ปลายสุดมีขนติดกันเป็นกระจุก.

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นตามป่าละเมาะ ป่าผลัดใบใกล้ลำธารทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

สรรพคุณ : ใบ มีสารที่มีฤทธิ์คล้ายดิจิตาลิส ใช้แอลกอฮอล์สกัดพวก triterpenic acid และ ursolic acidยาง กัดใช้ใส่แผลเรื้อรัง

 

รูปภาพจาก:nanagarden.com,akanek.com,สมุนไพร