สมุนไพรว่านผักบุ้ง

สมุนไพรว่านผักบุ้ง

ว่านผักบุ้ง Ipomoea nil (Linn.) Roth
บางถิ่นเรียก ว่านผักบุ้ง (กรุงเทพฯ) ว่านตำเคย (ปราจีนบุรี).

ไม้ล้มลุก อายุหนึ่งปี หรือ หลายปี ลำต้นเลื้อยพัน หรือ บางครั้งเลื้อยไปตามพื้นดิน มีขนแข็ง. ใบ รูปไข่กว้าง หรือ รูปกลม กว้าง 3-12 ซม. ยาว 4-14 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ หรือ จักเป็น 3 แฉก ผิวใบทั้งสองด้านมีขนราบ ก้านใบยาว 3-16 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ก้านช่อยาว 2-12 ซม. ก้านดอกยาว 5-10 มม. มีขน ใบประดับแคบ หรือ เป็นเส้น ยาว 5-8 มม. กลีบรองกลีบดอก นุ่มและอุ้มน้ำ รูปหอก ยาวถึง 28 มม. ปลายแหลมยาว มีขนแข็งโดยเฉพาะส่วนโคน กลีบดอกรูปปากแตร ยาว 5-6 ซม. เกลี้ยง สีฟ้าอ่อน หรือ ฟ้าสด ด้านนอกสีอ่อนกว่า ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือ ม่วงอมแดง หายากที่สีขาวล้วน ก้านเกสรผู้โคนมีขนหยิก รังไข่เกลี้ยง. ผล แห้ง รูปไข่ หรือ รูปกลม วัดผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 1 ซม. มีติ่งแหลม เกลี้ยง มี 3 ช่อง. เมล็ด ยาวประมาณ 5 มม. สีดำ มีขนละเอียดนุ่ม.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นตามสองข้างทาง ทุ่งหญ้า ที่รกร้างว่างเปล่า ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึง 1,300 มม. สีดำ มีขนละเอียดนุ่ม.

สรรพคุณ : ทั้งต้น เป็นยาถ่ายอย่างแรง ขับพยาธิ ขับปัสสาวะ แก้โรคบิด ทำให้ประจำเดือนมากปกติ ทำให้แท้ง ใบ น้ำต้มทาผืนคันและบาดแผล. เมล็ด บรรเทาอาการที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากน้ำดี และอาการเงื่องหงอย

 

รูปภาพจาก:fca16mr.com,fca16mr.com,สมุนไพร