ชั้นสัตว์ปีก

ชั้นสัตว์ปีก

ชั้นสัตว์ปีก (Class Aves) เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นมีขน(feather) ลักษณะเป็นแผงปกคลุมตัว มีปีกซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากขาหน้าของสัตว์จตุบาทอื่นๆ ปากไม่มีฟัน กระเพาะอาหารจึงต้องมีลักษณะเป็นกึ๋น (gizzard) ช่วยบดอาหาร ปอดมีถุงลมแทรกอยู่ในกระดูกที่เป็นโพรง ทำให้หายใจได้ดีกว่าสัตว์อื่น ไม่มีกระเพาะปัสสาวะ ผสมพันธุ์ภายใน ออกลูกเป็นไข่ ได้แก่ ไก่ เป็ด นกต่างๆ

 

รูปภาพจาก:pxhere.com}sites.google.com