น้ำมวกเขา

น้ำมวกเขา

น้ำมวกเขา เป็นน้ำขุ่นสีขาว ที่ได้จากภูเขาหรือถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อย เป็นน้ำที่หยดจากหินย้อยลงมาแข็งตัวเป็นหินงอก (น้ำมวก เป็นภาษาถิ่นภาคอีสาน หมายถึงน้ำซาวข้าว) น้ำนี้เป็นสารละลายอิ่มตัวของหินปูน(calcium carbonate,CaCo3)เมื่อตั้งทิ้งไว้ ตะกอนของหินปูนจะนอนก้น เอาน้ำใสๆนั้นมาใช้เป็นน้ำกระสายยา หมอยาพื้นบ้านจะตวงเอาน้ำนี้จากถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อยมาใส่ในขวดเก็บไว้ใช้ ตำราสรรพคุณยาโบราณว่าน้ำมวกเขามีรถเย็น แก้พิษอักเสบ ปวดแสบปวดร้อน ห้ามเหงื่อ ดับพิษต่างๆ ในตำราพระโอสถพระนารายณ์มีตำรับยา ๒ ขนาน ที่ระบุให้ใช้น้ำหมวกเขาเป็นน้ำกระสายยา คือขนานที่ ๒ อันเป็นยาแก้เตโชธาตุพิการ และยา ขนานที่๑๖ อันเป็นยาแก้อาโปธาตุพิการ ในที่นี้จะขอยกขนานที่ ๑๖ มาเป็นตัวอย่าง ดังนี้

  • ถ้ามิถอย ให้เอาบรเพ็ด ข่าตาแดง พรรณผักกาด กะดอม รากมะแว้งต้น ไพช กระชาย แก่นสน จันทร์เทศ จันทนา เสมอภาคทำเป็นจุณ ละลายน้ำมวกเขา กินตามกำลัง แก้อาโปธาตุวิกาลแลฯ

แคลเซียม เป็นเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะ กับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตและผู้สูงอายุ แหล่งของแคลเซียมในธรรมชาติที่ดีที่สุดคือ นม(ในนม ๑ แก้ว อาจมีแคลเซียมได้ถึง ๓๐๐ มิลลิกรัม) เนยแข็ง นมเปรี้ยว และผลิตภัณฑ์อื่นๆจากนม ผักสีเขียว และเต้าหู้ก็มีแคลเซียมอยู่ในปริมาณสูง

แคลเซียมมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเช่น ช่วยป้องกันและบำบัดโรคกระดูกผุ โดยเฉพาะกับสตรีและบุรุษวัยทอง นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าแคลเซียมช่วยป้องกันมะเร็งบางอย่างได้ ช่วยเสริมฤทธิ์ยาลดความดันโลหิตสูง ลดไขมันช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วยแก้ตะคริวที่ขา มีประโยชน์ในการบำบัดและป้องกันโรคข้ออักเสบ โดยทั่วไปผู้หญิงและผู้ชายอายุระหว่าง ๑๑-๒๔ ปี รวมทั้งสตรีในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรได้รับแคลเซียมวันละ ๑,๒๐๐ มิลลิกรัม  นอกจากนั้นควรได้รับแคลเซียมวันละ ๘๐๐ มิลลิกรัม ส่วนสตรีและบุรุษวัยทองควรกินแคลเซียมวันละ ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม (๑.๕กรัม) อย่างไรก็ตาม ปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายได้รับไม่เกิน ๒.๕ กรัมต่อวัน ถือว่าปลอดภัย
แต่ในผู้ที่เป็นมะเร็ง หรือผู้ป่วยที่ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ ซึ่งจะทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดสูง ควรระวังการกินอาหารที่มีแคลเซียม รวมถึงผู้ป่วยที่กินวิตามินดีขนาดสูง และผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในไต นอกจากแคลเซียมในธรรมชาติที่ได้จากอาหารแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์เกลือแคลเซียมหลายชนิด ที่มีขายในท้องตลาดในจำนวนนี้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน คือ แหล่งของแคลเซียมเสริมที่ถูกที่สุดแหล่งหนึ่ง และน้ำมวกเขาก็คงเป็นแหล่งแคลเซียมทางเลือกที่ถูกที่สุดอีกแหล่งหนึ่งของแพทย์ไทยโบราณ

 

รูปภาพจาก:nationtv.com,sanook.com