สมุนไพรเครื่องยาจากแก่น

สมุนไพรเครื่องยาจากแก่น

ในยาไทยมี ใช้เครื่องยาที่ได้จากแก่นมากมาย เช่น แก่นจันทน์ แก่นฝาง แต่แก่นของพืชลางชนิดจำเป็นต้องรอจนเกิดปฏิกิริยาบางอย่างในพืชก่อน-อาจเป็นปฏิกิริยารักษาตัวเองของเนื้อเยื่อพืช หรือปฏิกิริยาต่อต้านเชื้อโรค หรือเกิดจากการเจริญของเชื้อราในเนื้อไม้ จึงจะนำมาใช้ประโยชน์เป็นเครื่องยาได้ เช่น กฤษณา จันทน์แดง ขอนดอก กระลำพัก

รูปภาพจาก:,anantaherb.com,pchome.co.t