สมุนไพรจันทร์แดง

สมุนไพรจันทร์แดง  

จันทร์แดงเป็นเครื่องยาที่ได้จากแก่นของต้นจันทน์ผา ที่มีเชื้อราลงจนทำให้แก่มีสีแดงและมีกลิ่นหอม ต้นจันทน์ผา
มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Dracaena loureiri Gagnep.
ในวงศ์ Dracaenaceae (เดิมวงศ์ Agavaceae)
บางถิ่นเรียก ลักกะจั่น (ภาคกลาง)

พืชชนิดนี้เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงราว ๑.๕๐-๓ เมตร ลำต้นตรง ไม่แตกกิ่ง เปลือกเกลี้ยง สีเทา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันทีที่ปลายยอด  รูปเรียววยาวปลายแหลม กว้าง ๔-๕ซนติเมตร ยาว ๔๕-๘๐ เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อใหญ่ ตามซอกใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็ก สีขาว มีกลีบดอก ๖ กลีบ กลางดอกมีจุดสีแดง ผลกลมเล็ก สีเขียว เมื่อสุกสีแดงคล้ำ
แผนโบราณว่า จันทน์แดงมีรสขมเย็น ฝาดเล็กน้อย แก้พิษไข้ภายนอกและภายใน บำรุงหัวใจ แก้พิษฝีที่มีอาการอักเสบและปวดบวม

 

รูปภาพจาก:ประโยชน์ดอทคอม,NanaGarden.com,สมุนไพร