สมุนไพรบานบุรีเหลือง

สมุนไพรบานบุรีเหลือง

บานบุรีเหลือง (Allamanda cathartica Linn.)
บางถิ่นเรียก บานบุรีเหลือง (กลาง).

เป็นไม้พุ่มเลื้อย สูง 2-4.5 เมตร ไม่มีขน. ใบ เดี่ยว ติดเป็นคู่ตรงข้ามกัน หรือ ติดรอบ ๆ ข้อ ๆ ละ 3-6 ใบ แผ่นใบรูปไข่กลับ รูปขอบขนาน หรือ ขอบขนานแกมรูปหอก กว้าง 2-6 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเป็นมุมยื่นลงไปที่ก้านใบ ขอบใบเรียบ ด้านบนเป็นมัน เส้นใบ 6-12 คู่ ก้านใบยาว 2-9 ซม. ด้านบนเป็นร่อง. ดอก ใหญ่ ออกเป็นช่อที่ยอด ก้านดอกยาว 3-6 มม. กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ ส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นท่อสั้นๆ กลีบขอบขนาน หรือ รูปหอก กว้าง 3 มม. ยาว 16 มม. กลีบดอกสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันเป็นท่อ รูปกรวย หรือ รูประฆัง ยาว 2.5-6 ซม. ปลายมี 5 กลีบ ดอกตูมกลีบดอกจะบิดไปในทางเดียวกัน เกสรผู้ 5 อัน ติดอยู่ด้านในใกล้โคนท่อดอก ก้านเกสร สั้น มีขน อับเรณู รูปหัวลูกศร เกสรเมียมีช่องเดียว ภายในมีไข่อ่อนจำนวนมาก

นิเวศน์วิทยา  เป็นไม้ถิ่นเดิมของอเมริกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป.

สรรพคุณ  ใบ เป็นยาถ่าย แก้จุกเสียด ทำให้อาเจียน. เปลือกและยาง ใช้น้อย ๆ เป็นยาถ่ายขับน้ำดี ใช้มาก ๆ เป็นพิษ ทำให้ท้องเสีย ทุก ๆ ส่วนของต้นบานบุรีเหลือง เมื่อใช้มากๆ จะเป็นยาถ่ายอย่างแรง และทำให้อาเจียน

 

รูปภาพจาก:Bloggang.com,qsbg.org,สมุนไพร