ประโยชน์ทางยาของปลิง

ประโยชน์ทางยาของปลิง

แพทย์แผนไทยใช้ปลิงเป็นเครื่องยาอย่างหนึ่ง โดยเผาไฟแล้วบดเป็นผง ตำราสรรพคุณยาโบราณว่าปลิง มีรสเย็น คาว ใช้โรยแผลมีหนองและแผลอักเสบบวม
ปลิงในตำรายาจีนตำรายาแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(China   Pharmacopoeia) ฉบับปีพ.ศ. ๒๕๔๓ รับรอง“ปลิง”เป็นเครื่องยาจีนอย่างหนึ่งภายใต้ชื่อเครื่องยาว่า Hirudo มีชื่อสามัญว่า leech หรือสุ่ยจื้อในภาษาจีน(สำเนียงแมนดาริน)

ปลิงในตำรายาฯดังกล่าวอาจได้จากปลิงแห้ง ๓ ชนิด  
ในวงศ์ Hirudinidae คือ
ปลิงป่า [Whitmania  pigra (Whitman)]
ปลิงยาว (Whitmania   acranulata  (Whitman)]
ปลิงญี่ปุ่น  [Hirudo  nipponia  Whitman] ซึ่งพบในแหล่งน้ำจืดทั่วไปในประเทศจีน
ตามตำราฯ ว่า  ปลิงมีสรรพคุณขจัดเลือดที่แข็งตัวและขับประจำเดือนจึงมีข้อบ่งใช้สำหรับภาวะบ่งระดู มีก้อนเลือดคลั่งในท้องและกรณีมีอาการบาดเจ็บหรือตกเลือดภายใน ขนาดที่ใช้ ๑.๕–๓ กรัม โดยห้ามใช้กับสตรีในระหว่างตั้งครรภ์
ในสมัยโบราณ  แพทย์ในทวีปยุโรปใช้ปลิงน้ำจืดชนิด Hirudo medicinalis Linnaeus ในการรักษาผู้ป่วย โดยใช้ปลิงดูดเลือดตรงบริเวณที่เจ็บปวดหรือมีเลือดคลั่งมากเกินไป เพราะเป็นการเชื่อว่าเป็นการเอาเลือดคลั่งออกจากตัว

 

รูปภาพจาก:blogger.com,acikgunluk.net