สมุนไพรสะแกนา

สมุนไพรสะแกนา

สะแกนา Combretum quadrangulare Kurz
บางถิ่นเรียก สะแกนา (ภาคกลาง) แก (อีสาน) ขอนแข้ จองแข้ (แพร่) ซังแก (เขมร-ปราจีนบุรี) แพ่ง (เหนือ) สะแก (กลาง)

ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง 5-10 ม. มีเมล็ดกลม ๆ อยู่ทั่วไปตามส่วนต่าง ๆ ของลำต้น กิ่งเป็นสี่เหลี่ยม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปหอกกลับ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายใบมน หรือ เว้าเป็นแอ่งตื้นๆ โคนใบสอบแคบไปยังก้านใบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนามัน ก้านใบสั้น. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายยอด หรือ ตามง่ามใบ ช่อดอกยาว 4-5 ซม. กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ยาว 1 มม. มี 4 สัน กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปหอกกลับ ยาว 1-2 มม. เกลี้ยง ปลายกลม หรือ เว้าเป็นแอ่งตื้นๆ เกสรผู้มี 8 อัน ยาว 3 มม. เกสรเมียยาว 3-4 มม. ผล กลม ขนาดประมาณ 2 ซม. มีปีก 4 ปีก.

นิเวศน์วิทยา : พบตามป่าราบทั่วๆ ไป.

สรรพคุณ : ราก ใช้ปรุงรับประทานเป็นยาเบื่อพยาธิเด็ก แก้กามโรคเข้าข้อออกดอก หนองใน. เมล็ด ตำผสมกับไข่ทอดให้เด็กรับประทาน เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือนดีมาก. ใบ แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย.

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,flickr.com,สมุนไพร