สมุนไพรทุ้งฟ้า

สมุนไพรทุ้งฟ้า

ทุ้งฟ้า (Alstonia macrophylla Wall.)
บางถิ่นเรียก ทุ้งฟ้า (ใต้) กระทุ้งฟ้าไห้ ทุ้งฟ้าไก่ (ชุมพร) ตีนเทียน (สงขลา) พวมพร้าว (ปัตตานี).

เป็นไม้ยืนต้น ขนาดกลาง มีน้ำยางสีขาว ใบ ติดรอบข้อ ๆ ละ 3-4 ใบ รูปหอกกลับ กว้าง 3-7.5 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบแคบแหลม หรือ เป็นครีบ ขอบใบเรียบ เส้นใบเล็ก และขนานกัน มี 16-24 คู่ ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขน ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. มีขน ดอก ออกเป็นช่อที่ยอด ยาว 7-10 ซม. แตกเป็นกิ่งย่อยมากมายแผ่กระจาย ดอกมีจำวนมาก กลีบรองกลีบดอกเล็ก มีขน โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกสีขาว หรือ ขาวอมเหลือง เชื่อมติดกันเป็นท่อ ยาวประมาณ 5 มม. ปลายมี 5 กลีบ แต่ละกลีบยาวประมาณ 5 มม. ภายนอกเกลี้ยง ภายในใกล้ปากท่อมีขน เกสรผู้ 5 อัน ติดอยู่ด้านในใกล้ปากท่อ เกสรเมียเกลี้ยง. ผล เป็นฝักเล็ก ยาว 30-45 ซม. ออกเป็นคู่ ๆ เมื่อฝักแก่จะแตกเป็น 2 ซีก ให้เมล็ดจำนวนมากมายในฝัก ปลิวไปตามลม เมล็ดแบน รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 7 มม. หัว และ หางมีขนยาว ตรงกลางขนสั้น ขนสีน้ำตาลอมแดง.

นิเวศน์วิทยา พบขึ้นทั่วไปในป่าดิบทางภาคใต้เท่านั้น โดยเฉพาะตามป่าเสื่อมโทรม.

สรรพคุณ ราก ใช้ผสมยารับประทานบำรุงกำลัง เปลือก ใช้แก้ไข้ บำรุง (tonic) รักษาโรคมาเลเรีย แก้บิด ขับระดู ใบ ตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวทำให้ร้อน ใช้เป็นยาพอกแก้ข้อต่อเคลื่อน

 

รูปภาพจาก;bloggang.com,bloggang.com,สมุนไพร