ชั้นหอยกาบเดี่ยว

ชั้นหอยกาบเดี่ยว

ชั้นหอยกาบเดี่ยว (Class  Gastropoda) จัดเป็นชั้นที่มีสมาชิกมากที่สุดในหมวดนี้ (รองจากพวกแมลงที่อยู่ในหมวดอาร์โทรโพดา) คือมีอยู่ราว ๗๕ooo ชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในทะเล แต่ก็มีลางพวกที่อยู่ในน้ำจืดและบนบกรวมทั้งลางพวกที่ไม่มีเปลือกหอย

ลักษณะเด่นของหอยในชั้นนี้ก็คือ การม้วนตัวตอนเจริญเติบโตอยู่ในระยะตัวอ่อนทำให้ทางเดินอาหารบิดเป็นรูปเลข 8  อาระบิก และทวารหนักเปิดออกบริเวณหัวเมื่อโตเต็มวัย ส่วนใหญ่เป็นหอยกาบเดี่ยวที่มีเปลือกหมุนเป็นเกลียวรูปกรวย  ยกเว้นลางพวกที่ไม่มีเปลือกเมื่อโตเต็มวัย

หอยกาบเดี่ยวเป็นหอยที่สามารถปรับตัวให้ขึ้นมาอยู่บนบกได้  โดยเฉพาะพวกหอยทาก ซี่งมีปอดแทนเหงือก หอยฝาเดียวที่มีเปลือกหอยซึ่งแพทย์แผนไทยนำมาใช้ประโยชนทางยา ได้แก่ เบี้ยผู้ เบี้ยจั่น หอยขม หอยโข่ง หอยตาวัว หอยสังข์

รูปภาพจาก:wikipedia.com,kanchanapisek.or.th