สมุนไพรข้าวสารดอกใหญ่

สมุนไพรข้าวสารดอกใหญ่

ข้าวสารดอกใหญ่ (Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall.)
บางถิ่นเรียก ข้าวสารดอกใหญ่ (กรุงเทพฯ) ข้าวสาร (กลาง) เคือคิก (สกลนคร) เซงคุยมังอูมื่อ มังอุยเหมื่อเซงครึย (กะเหรี่ยง-ลำปาง) มะโอเครือ เครือเขาหนัง (เหนือ) โอเคือ (ลาว) เมืองสาร (ชุมพร) ไคร้เครือ (สระบุรี)

เป็นไม้เถา ลำต้นเล็ก เกลี้ยง มีน้ำยางสีขาว. ใบ ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปไข่ หรือ รูปหัวใจ ปลายใบแหลมเป็นหางยาว ขอบใบเรียบ โคนใบเว้า มีขนาดกว้าง 4-15 ซม. ยาว 6-20 ซม. เนื้อใบบาง ด้านบนที่เป็นโคนเส้นกลางใบมีขนขึ้นเป็นกระจุก ก้านใบยาว 4-12 ซม. เรียวเล็ก ดอก สีขาว มีขนาดใหญ่ บานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม. ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ช่อหนึ่ง ๆ มี 2-10 ดอก ก้านช่อยาว 5-10 ซม. ก้านดอกเล็กมาก ยาว 2-5 ซม. กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ หรือ รูปขอบขนาน ปลายกลม ขอบกลีบบาง โคนเชื่อมติดกัน ยาว 3-4 มม. กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง ยาว 12-18 มม. ปลายกลีบหนา สั้นกว่าท่อดอกมาก; เส้าเกสร 5 กลีบ ยาว 10-12 มม. ติดกับชั้นของเกสรผู้ซึ่งเชื่อมติดกัน. ผล เป็นฝักยาวประมาณ 15 ซม.โค้งเล็กน้อย

นิเวศน์วิทยา : เกิดตามป่าเบญจพรรณแล้งทั่วๆ ไป.

สรรพคุณ : ดอก ผล เป็นอาหาร  เมล็ด มี cardiac glycoside ที่เป็นพิษ แก้ไข้และขับเหงื่อ

 

รูปภาพจาก:kaijeaw.com,biogang.net,สมุนไพร