กวาง

กวาง

กวาง หรือ กวางป่า เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่

มีชื่อสามัญว่า sambar  หรือ  sambar  deer
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cervus unicolor Kerr
จัดอยู่ในวงศ์  Cervidae  กวางม้าก็เรียก

 

ชีววิทยาของกวาง

กวางป่าเป็นสัตว์กีบคู่ มี ๔ กระเพาะ จัดเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง ตัวผู้มีเขา ตัวเมียไม่มีเขา ลำตัวสูง ๑๒๐-๑๕๕ เซนติเมตร น้ำหนัก ๑๘๕-๒๖๐ กิโลกรัม ขนยาว หยาบ สีน้ำตาลเข้ม บริเวณคอจะยาวและหนาแน่นกว่าที่อื่น เห็นได้ชัดในตัวผู้ ลูกกวางที่เกิดใหม่ไม่มีจุดสีขาวบนลำตัว ลางตัวอาจเห็นจุดสีขาวลางๆ ที่ตะโพก หางค่อนข้างสั้น แอ่งน้ำตาที่หัวตาทั้งสองข้างมีขนาดใหญ่ยื่นออกมาเห็นได้ชัดเจน ในฤดูผสมพันธุ์ แอ่งน้ำตานี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นอีก และขับสารที่มีกลิ่นแรงออกมา ประสาทหู ตา และจมูกไวมาก   ตัวผู้มีเขา ซึ่งงอกครั้งแรกเมื่ออายุ ๑.๕  ปี มีเพียงข้างและกิ่งเรียก เขาเทียน เมื่อเขาเทียนหลุด เขาจะงอกใหม่อีกครั้งเมื่ออายุได้ ๒.๕-๓  ปี มีข้างละ ๒ กิ่ง เมื่อเขา ๒ กิ่งนี้หลุดไป จะมีเขางอกขึ้นใหม่อีกเมื่ออายุราว ๔  ปี  มี ๓ กิ่ง ต่อจากนั้นผลัดเขาทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน แต่จะมีเพียงข้างละ  ๓  กิ่ง ไม่มากไปกว่านี้ เขากวางเป็นแท่งตันกวางป่ามักอยู่ตัวเดียวตามป่าทั่วไป รวมทั้งป่าทึบ เวลากลางวันจะนอนนิ่งอยู่ในป่ารกทึบ หรือนอนเกลือกแช่ปลักโคน ว่ายน้ำเก่งและปราดเปรียว ออกหากินเวลาเย็นหรือพลบค่ำถึงเช้าตรู่  กินยอดอ่อนของพืชและผลไม้เป็นอาหาร ผลไม้ที่กวางชอบกินที่สุดคือมะขามป้อม ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ตัวผู้ดุร้ายและหวงตัวเมียมาก  มักมีการต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวเมีย  หลังฤดูผสมพันธุ์  ตัวผู้และตัวเมียจะแยกกันออกหากิน ตัวเมียตั้งท้องนาน ๘-๘.๕  เดือน ตกลูกครั้งละ  ๑  ตัว ในช่วงต้นฤดูฝน ลูกกวางอย่านมเมื่ออายุ  ๗-๘  เดือน และเริ่มจากแม่ออกไปหากินเองเมื่ออายุราว ๑ ปี กวางป่าผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ  ๑.๕-๒  ปี และเมื่อมีอายุได้ ๑๘-๒๐  ปีกวางป่าพบได้ตามป่าดงดิบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้งป่าสูงและป่าต่ำ ในต่างประเทศพบที่อินเดีย เนปาล ศรีลังกา พม่า  จีนตอนใต้  ลาว  เวียดนาม กัมพูชา  มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย

 

รูปภาพจาก:mybenatang.blogspot.com,pixabay.com