สมุนไพรระย่อม

สมุนไพรระย่อม

ระย่อม (Rauvolfia serpentine Benth. ex Kurz)
บางถิ่นเรียก ระย่อม (กลาง) กอเหม่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) กะย่อม (ใต้) เข็มแดง (เหนือ) คลาน มะโอ่งที ตูมคลาน สะมออู (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ระย่อมน้อย.

เป็นไม้พุ่ม ขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 60 ซม. เปลือกสีขาว มีน้ำยางสีขาว ผลัดใบในฤดูแล้ง ผลิใบใหม่ในฤดูฝน ออกดอกต้นฤดูหนาว. ใบ ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปรีแกมรูปหอก หรือ รูปไข่กลับ กว้าง 1.5-10 ซม. ยาว 5-21 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบค่อย ๆ แคบลงจนเป็นหางยาว แผ่นใบบาง ก้านใบยาว 0.6-1.4 ซม. ดอก สีขาว ชมพู หรือ แดง ออกเป็นลักษณะคล้ายดอกเข็ม ก้านช่อยาว 4-12 ซม. ก้านดอกสีแดง กลีบรองกลีบดอก ขนาดเล็กโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอก เป็นหลอดโค้งน้อย ๆ ยาว 1-1.8 ซม. ปลายแยกเป็นกลีบสั้น ๆ 5 กลีบ. ผล อุ้มน้ำ แฝดติดกันที่โคนด้านใน ยาวประมาณ 5 มม. ผลอ่อนสีเขียว สุกสีดำ

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นในป่าเบญจพรรณ และป่าราบทั่วๆ ไป ชอบขึ้นในที่โล่งแจ้ง มีมากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกกันบ้างเพื่อนำรากไปขาย.

สรรพคุณ : ราก ลดความดัน reserpine เป็นตัวที่ออกฤทธิ์มากที่สุด และระงับปวด ใช้เป็นยากล่องประสาท ชาวอินเดียใช้แก้ไข้ ขับระดู แก้บิด แก้ท้องเดิน ช่วยเพิ่มการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะขับพยาธิ ยาต้มของรากช่วยขับปัสสาวะ น้ำจากใบ ชาวอินเดียใช้รักษาโรคแก้ตามัว

 

รูปภาพจาก:google.com,สมุนไพร