สมุนไพรยี่โถฝรั่ง

สมุนไพรยี่โถฝรั่ง 

ยี่โถฝรั่ง (Thevetia peruviana Schum.)
บางถิ่นเรียก ยี่โถฝรั่ง กระบอก กะทอก บานบุรี (กรุงเทพฯ) แซะศาลา (เหนือ) รำพน รำแพน (กลาง).

เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 3 เมตร ลำต้นเกลี้ยง. ใบ เดี่ยว เรียงแบบบันไดเวียน ใบแคบและยาว กว้าง 5-15 มม. ยาว 5-15 ซม. ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบเป็นมัน ก้านใบสั้นมาก.ดอก สีเหลือง ขนาดใหญ่ ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง และตามง่ามใบแต่ละช่อมีดอกจำนวนน้อย ก้านดอกยาว 12-25 มม. เกลี้ยง กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ แตกกลีบเป็นรูปหอก ปลายแหลม ยาวประมาณ 7 มม. กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ข้างในมีขน และมีเส้นนูน ๆ 5 เส้นที่ปากท่อดอก ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 3.5-5 ซม. เมื่อดอกยังตูมอยู่กลีบดอกจะบิดเป็นเกลียว เกสรผู้ 5 อัน รูปหอก ก้านเกสรสั้นมาก ติดอยู่ด้านในกว่าชั้นของระยะยาง เกสรมีเมีย 2 ช่อง ท่อเกสรเรียวเล็ก ปลายเกสรรูปกรวยมี 2 พู ผล เป็นผลสดมีเนื้อ เมล็ดในแข็ง รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดแกมรูปไข่เบี้ยวๆ ขนาดเท่าไข่นกพิราบ หรือเล็กกว่านั้น ผิวเกลี้ยง เป็นมัน มี 2-4 เมล็ด.

นิเวศน์วิทยา : ถิ่นเดิมอยู่ในอเมริกาเขตร้อน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป.

สรรพคุณ : ทั้งต้น แก้โรคผิวหนัง แก้ไข้ แก้หลอดลมอักเสบ เปลือก ต้มกินทำให้อาเจียน แก้ไข้  รักษามาเลเรีย ทำให้ความดันสูง ยาง เป็นพิษมาก ถูกผิวหนังจะบวมแดง  ใบ เป็นยาถ่าย ทำให้อาเจียน ทำให้แท้งได้  เมล็ด กินจะทำให้แท้ง พบ L-thevetose เป็นพิษ Thevetin มีคุณสมบัติเป็นยาบำรุงหัวใจ ถ้าใช้ขนาดมาก ๆ จะตายเนื่องจากขาดออกซิเจน และหัวใจเป็นอัมพาต อัมพาตที่กระดูกสันหลัง ทำให้เพิ่มการบีบตัวของลำไส้เล็ก อุณหภูมิของร่างกายลดต่ำ เพิ่มน้ำลาย ม่านตาหรี่

 

รูปภาพจาก:mercadolibre.com,qsbg.org,สมุนไพร