สมุนไพรแคทะเล

สมุนไพรแคทะเล

แคทะเล (Dolichandrone spathacea) (Linn.f.) K.Schum.
บางถิ่นเรียก แคทะเล (ตราด) แคตุ้ย แคปี่ฮ่อ แคผา แคหยุยฮ่อ แคแหนแห้ (เหนือ) แคทราย (สุพรรณบุรี) แคนา แคป่า แคแตร (กลาง) แคน้ำ แคยอดดำ (ใต้).

เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-20 เมตร เนื้อไม้อ่อน สีขาว.ใบประกอบแบบขนนก ติดเป็นคู่ตรงข้ามกัน แต่ละใบประกอบด้วยใบย่อย เรียงเป็นคู่ ๆ 3-4 คู่ ส่วนใบที่ยอดมีเพียงใบเดียว ยาว 15-35 ซม. ใบย่อยรูปไข่ รูปรี รูปหอก กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 6-16 ซม. ปลายใบแหลม เป็นหางยาว ขอบใบเรียบ โคนใบเบี้ยว เกลี้ยน เนื้อใบบางคล้ายกระดาษ. ดอก ออกที่ยอดเป็นช่อตั้งตรง ช่อหนึ่ง ๆ มีดอกตั้งแต่ 2-8 ดอก จะทยอยบานทีละดอก กลิ่นหอม บานกลางคืน แกนกลางช่อยาว 2-3 ซม. กลีบรองกลีบดอกยาว 3-4 ซม. คล้ายกาบหุ้ม ปลายสุดงออกคล้ายขอ กลีบดอกยาว 16-21 ซม. ส่วนล่างเชื่อมติดกันเป็นท่อเล็กๆ ยาว 9-12.5 ซม. ปลายบานออกเป็นรูปแตร แยกเป็นกลีบกลมๆ ขอบขยุกขยิก 5 กลีบ ขนาดเกือบเท่ากัน สีขาว เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ติดอยู่ภายในท่อดอกส่วนที่บานออก เกสรผู้ที่ฝ่อมีขนาดเล็ก เกสรเมีย 1 อัน ก้านดอกยาว 2-4 ซม. ผล เป็นฝัก มีช่อละ 3-4 ฝัก รูปยาว โค้ง กว้าง 6-8 มม. ยาว 12-38 ซม. เกลี้ยง ภายในมี 4 ช่อง เมล็ดมีปีก.

นิเวศน์วิทยา : พบขึ้นตามป่าชายทะเล ตามริมฝั่งน้ำกร่อย และตามหัวไร่ปลายนา.

สรรพคุณ : ใบ ทำยาพอกแผล ทำยาบ้วนปาก เปลือก แก้ท้องอืดเฟ้อใช้กับสตรีหลังคลอดบุตร เมล็ด แก้ปวดประสาท แก้โรคชัก ราก ขับเสมหะบำรุงโลหิต

 

รูปภาพจาก:dnp.go.th,dnp.go.th,สมุนไพร