สมุนไพรกล้วยไม้พันงู

สมุนไพรกล้วยไม้พันงู 

กล้วยไม้พันงู (Hoya multiflora Blume)
บางถิ่นเรียก กล้วยไม้พันงู (กลาง)

เป็นไม้เลื้อยกึ่งไม้พุ่ม มีน้ำยางสีขาว ใบ ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปยาวแคบแกมขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ มีขนาดกว้าง 2.5-6.5 ซม. ยาว 7.5-20 ซม. เกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาวประมาณ 1.2 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบและที่ยอด ช่อดอกใหญ่ มีดอกจำนวนมาก ก้านช่อยาว 2.5-3 ซม. ก้านดอกเรียวเล็ก ยาว 5-6 ซม. กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนาน มีขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวปลายกลีบเหลือง โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉกแหลม 5 แฉก กลีบกว้างประมาณ 4 มม. ยาว 12 มม. เวลาบานกลีบดอกจะกลับลงข้างล่าง โคนท่อดอกมีขน เส้าเกสรและเกสรผู้เชื่อมติดกันเป็นรูปทรงสูง มีระยาง ปลายแหลม โคนยาวงอน 5 อัน ผิวมันเป็นเงา ติดสลับกับเกสรผู้ ผล เป็นฝักมีขนาดกว้าง 6-8 มม. ยาว 18-20 ซม. เปลือกบางเรียบ เมล็ดรูปขอบขนาน มีขนาดเล็ก ยาว ประมาณ 6 มม. ปลายตัดตรง มีขนเป็นมันเหมือนไหมติดเป็นกระจุก ผิวสีน้ำตาล.

นิเวศน์วิทยา : พบในป่าดิบชื้น.

สรรพคุณ : น้ำภายในต้น ใช้ขับปัสสาวะ ใบ บดละเอียดใช้ทาแก้เคล็ล บวม แก้ปวดข้อ

 

รูปภาพจาก:pantip.com,oknation.nationtv.tv,สมุนไพร