อีแอ่นกินรัง

อีแอ่นกินรัง

อีแอ่นกินรังเป็นอีแอ่นอย่างน้อย ๓ ชนิด

ในสกุล Collocalia
วงศ์ Apodidae คือ
๑.อีแอ่นกินรัง
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Colocalia  fuciphaga  (Gmelin)
มีชื่อสามัญว่า  edible – nest  swiftlet ชนิดนี้ทำรังด้วยน้ำลายล้วนๆ


๒.อีแอ่นกินรังตะโพกขาว
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Colocalia  germani  Oustalet
มีชื่อสามัญว่า Germain’s  swiftlet ชนิดนี้ทำรังด้วยน้ำลายล้วนๆเช่นเดียวกับชนิดแรก


๓.อีแอ่นรังดำ หรือ อีแอ่นหางสี่เหลี่ยม
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Colocalia  maxima  Hume
มื่อสามัญว่า  black – nested  swiftlet   ชนิดนี้ทำรังด้วยขนนกยาวราว  ๖๐  มีน้ำลายเป็นตัวเชื่อมร้อยละ  ๔๐ อีแอ่นในสกุล  Colocalia   ที่พบในประเทศไทยมี  ๕  ชนิด  นอกจาก  ๓  ชนิดข้างต้นแล้ว   ที่เหลืออีก  ๒  ชนิดคือ


๔.อีแอ่นท้องขาว
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Colocalia  esculenta  (Linnaeus)
มีชื่อสามัญว่า  glossy  swiftlet   ชนิดนี้ทำรังด้วยหญ้าและพืชต่างๆ   มีน้ำลายเป็นตัวเชื่อมเพียงเล็กน้อย

  

รูปภาพจาก:commons.wikimedia.org,dujs.dartmouth.edu