สมุนไพรปีป

สมุนไพรปีป 

ปีป (Millingtonia hortensis Linn.f.)
บางถิ่นเรียก ปีบ (กลาง) กาซะลอง กาดสะลอง (เหนือ) เต็กตองโพ่ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-25 เมตร เปลือกขรุขระสีเทา เนื้อหยุ่นๆ ตามกิ่งมีช่องอากาศเป็นจุดๆใบ ประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น ใบย่อยรูปไข่แกมรูปหอก ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเว้า หรือ หยักกลม ๆ หรือ เรียบ โคนใบกลม กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. มีต่อมขนอยู่ตรงมุมระหว่างเส้นกลางใบและเส้นใบ. ดอก ออกเป็นช่อใหญ่ ตั้งตรง ยาว 10-40 ซม. มีขนสั้นๆ มีกลิ่นหอม ดอกทยอยบานครั้งละจำนวนน้อย; กลีบรองกลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน ยาว 2-4 มม. ปลายแยกเป็นกลีบกลม ๆ 5 กลีบ ขอบม้วนออก กลีบดอกเชื่อมติดกัน เป็นท่อเล็กยาว ท่อกว้างประมาณ 2 มม. ยาว 6-8 ซม. ปลายท่อบานออก แยกเป็น 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน เกสรผู้มี 4 อัน ยาว 2 อัน สั้น 2 อัน ติดอยู่ด้านในใกล้ปากท่อดอก ยาว 10-14 มม; อับเรณูมีช่องเดียว ส่วนที่โคนมีจงอยเล็ก ๆ ติดอยู่ เกสรเมีย 1 อัน ท่อเกสรยาวถึง 8 ซม. ผล เป็นฝัก กว้าง 1.5-1.75 ซม. ยาว 30-35 ซม. ฝักแก่จะแตก เมล็ดจำนวนมากมีปีก

นิเวศน์วิทยา : พบในป่าเบญจพรรณ ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไทย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและปลูกตามข้างถนนทั่วๆ ไป.

สรรพคุณ : ราก บำรุงปอด รักษาวัณโรค ดอก ใช้สูบแก้หืด ใบ ใช้มวนบุหรี่สูบแทนฝิ่น แต่ไม่ดีนัก

 

รูปภาพจาก:thaigoodview.com,qsbg.org,สมุนไพร