สมุนไพรแอหนัง

สมุนไพรแอหนัง

แอหนัง  Crossostephium chinense (Linn.) Makino
บางถิ่นเรียก แอหนัง ปากหลาน (กรุงเทพฯ) เล่านั่งฮวย (จีน)

  ไม้พุ่ม สูง 10-30 ซม. ลำต้นแตกกิ่งก้านใกล้ผิวดิน. ใบ ดกและมีแผลใบใกล้ ๆ ปลายกิ่ง ใบหนา รูปช้อนแคบ หรือ รูปหอกกลับ กว้าง 4-12 มม. ยาว 20-50 มม. ปลายใบกลม หรือ มน โคนใบสอบแคบยาวไปยังก้านใบ ขอบเรียบ มีขนสีเทาหนาแน่นทั้งสองด้าน. ดอก เป็นกระจุก วัดผ่าศูนย์กลาง 7 มม. ออกเป็นช่อยาว 3-10 ซม. ก้านดอกยาว 6-17 มม. ริ้วประดับ มีขนหนาแน่นเรียงเป็น 3 วง วงนอกรูปรี ปลายมน หรือ แหลม วงกลางแคบ วงในสั้นกว่าเล็กน้อย รูปขอบขนาน ดอกวงนอกเป็นดอกเพศเมีย มี 1 วง กลีบดอกเป็นรูปท่อ ยาว 1.5 มม. ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ท่อกลีบดอกยาว 1.5 มม. ปลายแยกเป็นซี่ฟันมี 5 ซี่. ผล รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 มม. มี 5 สัน; มีรยางค์เป็นเกล็ด ยาว 0.5 มม.

นิเวศน์วิทยา : เป็นไม้พื้นเมืองของจีน และฟิลลิปนส์ ชอบขึ้นตามหินหูน มักพบตามหลุมบ่อใกล้ชายทะเล;นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ : ใบ แก้ไข้หวัด ฝีฝักบัว ฝี แผลเปื่อยเรื้อรัง ขับลม ระดู ตำทาสะดือทารกแก้ปวดท้อง แก้แผลฟกช้ำ แผลมีดบาด ทำเป็นยาชงดื่มแก้เลือดคั่งในอวัยวะต่าง ๆ. ใบและเมล็ด เป็นยาบำรุง เจริญอาหาร และขับพยาธิ

 

รูปภาพจาก:wordpress.com,thaikasetsart.com,สมุนไพร