สมุนไพรกะเจียน

สมุนไพรกะเจียน

กระเจีนน Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd.
บางถิ่นเรียกว่า พญารากดำ กะเจียน (ชลบุรี) สะบันงาป่า (ภาคเหนือ) ค่าสามซีก (เชียงใหม่) ไม้เหลือง (ลำปาง) ทรายเด่น (ขอนแก่น) แคหาง (ราชบุรี) โมดดง (ระยอง)ด เสโพลส่า (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน).

เป็นไม้ต้น ขนาดกลาง สูง 12-20 เมตร เปลือกสีเทา ส่วนที่ยังอ่อนอยู่มีขนสีน้ำตาล กิ่งแก่เกลี้ยง. ใบ รูปหอก หรือ ยาวรี ปลายใบเรียวแหลม ปลายสุดยื่นเป็นติ่งแหลม โคนใบแหลม หรือ มน ด้านบนเกลี้ยง ด่านล่างมีขนนุ่ม ใบยาว 6.5-1.5 ซม. กว้าง 2.5-5 ซม. ก้านดอกยาว 2.5-3 ซม. กลีบรองกลีบดอกบาง 3 กลีบ รูปไข่ โคนกลีบกว้าง ปลายกลีบแหลม ด้านนอกมีขน ด้านในเกลี้ยง กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ๆ ละ 3 กลีบ สีเขียวอมเหลือง รูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายแหลม มีขนเล็กน้อย ยาว 4 ซม. เกสรผู้และรังไข่มีจำนวนมากอยู่บนฐานสั้น ๆ. ผล รูปกลมรี สีเขียว กว้าง 0.5-0.8 ซม. ยาว 0.7-1 ซม. มีก้านยาว 2.5 ซม. อยู่รวมเป็นกระจุกบนแท่นรองผล ซึ่งมีก้านยาว 2-2.5 ซม.

นิเวศน์วิทยา  พบตามป่าดิบแล้งทั่ว ๆ ไป.

สรรพคุณ  แพทย์ชนบทใช้รากต้มกินเป็นยากระษัย เปลือกเข้ายาพื้นเมืองบางชนิด.

 

รุปภาพจาก:kasetporpeang.com,pharmacy.mahidol.ac.th,สมุนไพร