ไก่บ้าน

ไก่บ้าน

ไก่บ้าน

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Gallus gallus (Linnaeus)
อยู่ในวงศ์ Phasianidae
มีชื่อสามัญว่า domestic fowl

ไก่บ้าน หรือไก่เลี้ยง เป็นสัตว์ ๒ ขา มีขนปกคลุมตัว และมีปีก เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่กับมนุษย์มาแต่โบราณกาล ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆมากมาย มีทั้งที่เลี้ยงเพื่อกินเนื้อ เรียกไก่เนื้อ และชนิดที่เลี้ยงเพื่อกินไข่ เรียกไก่ไข่
เป็นไก่ที่มีสายพันธุ์มาจากไก่ป่า (junglefowl) จึงมีลักษณะทั่วไปคล้ายไก่ป่า ข้อแตกต่างที่สังเกตได้ง่ายระหว่างไก่บ้านกับไก่ป่าก็คือ แข้งของไก่บ้านมีสีได้หลายสี เช่น สีขาว สีเหลือง แต่ของไก่ป่ามีเพียงสีเดียวคือสีเทาเข้ม

 

รูปภาพจาก:ag2.kku.ac.th,thaiarcheep.com