ปลิงทะเล

ปลิงทะเล

ปลิงทะเลเป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในคนละหมวดกับปลิงคือ
จัดไว้ในหมวดเอคิโนเดอร์มาตา (Phylum   Echinodermata)
ชั้นโฮโลทูรอยเดีย (Class  Holothuroidea)
มีชื่อสามัญว่า (sea  cucumber)
ส่วนใหญ่มีรูปทรงกระบอกยาวคล้ายแตงร้านขนาดใหญ่ลำตัวยาว ๑๕-๔๕ เซนติเมตร ขนาดวัดผ่านศูนย์กลางมีสีต่างๆกันแล้วแต่ชนิด เช่น สีดำ สีเทา สีขาว สีม่วง ลางชนิดมีจุดหรือแถบตามตัว ที่พบบ่อยในน่านน้ำไทยเป็นชนิดปลิงดำ(Holothuria   atra   Jaeger) ลำตัวมีสีดำ

ปลิงทะเลอาศัยตามพื้นใต้ทะเลลึกทุกระดับ  มักทาบตัวอยู่บนพื้นทรายหรือโคลนปนทรายแล้วยื่นเฉพาะปลายทั้งสองด้านออกมา ที่ปลายสุดด้านหัว มีช่องปาก รอบๆปากมีหนวดซึ่งอาจมีลักษณะเป็นแบบพุ่มไม้ แบบขนนก แบบนิ้วมือ และแบบแผ่น ใช้หนวดช่วยในการดักจับอาหารที่ผ่านมากับน้ำ อาหารของปลิงทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเล เช่น ไดอะตอม สาหร่ายเซลล์เดียว

ปลิงทะเลแห้งจัดเป็นอาหารชั้นเลิศของหลายๆประเทศ   โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น มีเพียง ๒-๓ ชนิดเท่านั้นที่นิยมบริโภคกันมาก ปลิงทะเลแห้งของไทยได้จากปลิงขาว  (Holothuria  scabra  Jaeger)   ชนิดนี้มักมีผิวลำตัวด้านบนสีเทาอ่อนมีแถบเหลืองพาดเป็นลายตามขวาง และมีจุดเล็กๆสีดำประอยู่ทั่วตัว อาศัยอยู่ในน้ำลึก พบที่จังหวัดสงขลา กระบี่ ตรัง ชลบุรี และระยอง ปัจจุบันปลิงขาวหายากมากขึ้น

รูปภาพจาก:doo-deedee.com,hongkongfanclub.com