ประเภทเถา

ประเภทเถา

กะทกรก -เถา แก้กามโรค
เกล็ดนาคราช – เถา ถอนพิษตะขาบ แมงป่อง และงู ขับโลหิตระดู แก้ปวดเอวและสันหลัง
ขมิ้นเครือ – เถา แก้ขับลมผายทำให้เรอ
คอเบ็ด – เถา บำรุงโลหิต ดับพิษไข้ แก้กระษัย แก้ปัสสวัพิการ
คัดเค้า – เถา ขับเสมหะและโลหิต แก้ไข้ บำรุงเลือด
คันแดง – เถา ขับเสมหะ แก้กระษัย ทำให้เส้นหย่อน ฟอกเลือด ขับลม แก้ฟกช้ำภายใน
คุคะ – เถา ระงับความร้อนภายใน มีอาการกระสับกระส่าย แก้เลือดและน้ำเหลืองเสีย แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย
โคกกระออม – เถา แก้ไข้
โคคลาน – เถา แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ครั่นตัว เส้นตึง ปวดหลัง ปวดเอว แก้กระษัย ไตพิการ ขับปัสสวะ บำรุงโลหิต
ชะเอมจีน – เถา ขับลมให้ลงเบื้องต่ำ
ชะอมป่า – เถา ถ่ายลมและแก้โรคในคอ ทำผิวหนังให้ผ่องใส แก้โรคตา
ตีนเป็ดเครือ – เถา บำรุงเส้นเอ็นในร่างกายให้แข็งแรง แก้เส้นเอ็นพิการ
แตงหนู – เถา ชับเสมหะ
ถั่วลันเตา – เถา ชักตับ แก้ตับทรุด ตับพิการ
เถาเขี้ยวงู – เถา แก้สันนิบาตหน้าเพลิง แก้โรคปอด แก้ไอ ดับพิษในข้อกระดูก เส้นเอ็นพิการ แก้พิษตานซาง ตานขโมย  ขับไส้เดือนและพยาธิในท้องทั้งปวง แก้กามโรค
เถาวัลย์ปูน – เถา แก้ปัสสวะพิการ ขับปัสสวะ แก้กระษัย ขับเสมหะ แก้เส้นเอ็นพิการ
เถาวัลย์เปรียง – เถา ถ่ายเส่้น ถ่ายกระษัย แก้เส้นเอ็นขอด ถ่ายเสมหะให้ลงสู่คูถทวาร ขับปัสสวะ แก้ปัสสวะพิการ (เป็นยาถ่ายเส้นและเสมหะเท่านั้น)
ทองระอา – เถา ถินพิษไข้ ถอนพิษเบื่อเมา แก้วัณโรค แก้ประดง แก้ปัสสวะพิการ
นาคราช – เถา ถอนพิษสัตว์ขบกัดต่อย แก้พิษฝี แก้บวม แก้อักเสบต่างๆ
บอระเพ็ดพุงช้าง – เถา กระจายลมให้แน่นในอก ขับระดู
พลูแก – เถา แก้ริดสีดวงทวาร
เพชรกะตัก – เถา กระจายลมที่แน่นในทรวงอก แก้พรรดึก แก้ไข้หวัด แก้ไข้เพราะน้ำดีพิการ แก้ไข้ซึ่งทำให้ตัวหนัก มึนงงในตอนเช้า
เพชรสังฆาต – เถา แก้กระดูกแตกหักซ้น ขับลมในลำไส้
มะเดื่อดิน – เถา แก้ประดง เป็นผื่นคันตามตัวคล้ายลมพิษ เกาไม่รู้จักหายคัน แก้พิษภายใน แก้ตับไตพิการ บำรุงกำลังขับโลหิตระดู
ยางน่อง – เถา บำรุงหัวใจ ช่วยบีบส่งโลหิตให้เร็วขึ้น
รางแดง- เถา แก้กระษัย แก้กล่อนลงฝัก แก้กล่อนทุกชนิด
ลิ้นเสือ – เถา แก้ตับเคลื่อน ตับทรุด ชักตับบำรุงตับ แก้ตับพิการ
เล็บรอก – เถา บำรุงหัวใจ
ส้มป่อย – เถา แก้น้ำตาพิการ
สะค้าน – เถา แก้ลมอันบังเกิดในกองธาตุ กิงสมุฏฐาน ขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียด
หวายตะค้า – เถา แก้พิษร้อน พิษไข้ พิษกาฬ แก้ชัก แก้สลบ แก้กรด้างคางแข็ง
เอ็น – เถา แก้เมื่อยตามร่างกาย ทำให้เส้นเอ็นหย่อน จิตใจชุ่มชื่น ทำให้แข็งแรง

 

รูปภาพจาก:rakbankerd.com,th.aliexpress.com