สมุนไพรผักตังโอ๋

สมุนไพรผักตังโอ๋

ผักตังโอ๋ Chrysanthemum coronarium Linn.
บางถิ่นเรียก ผักตังโอ๋ (ภาคกลาง) งาไซ ผักขี้ควาย (ภาคเหนือ).

ไม้ล้มลุก อายุหนึ่งปี สูง 20-60 ซม. ใบ ดก ออกเรียงสลับกัน รูปขอบขนาน กว้าง 1-4 ซม. ยาว 3.5-7 ซม. ใบบน ๆ จะเล็กกว่านี้ ขอบใบจักลึกเข้าหาเส้นกลางใบทั้งสองข้าง. ดอก เป็นกระจุก วัดผ่าศูนย์กลาง 3.5-5.5 ซม. ออกเดี่ยว ๆ ที่ปลายกิ่ง; ก้านดอกยาว 2-15 ซม. เป็นสัน ค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นไปยังปลายก้าน; ริ้วประดับมี 3-4 วง เรียงซ้อนกัน รูปไข่ กลีบดอกวงนอกสีเหลืองสด หรือ เหลืองเข้ม บางครั้งสีขาวแต่โคนเหลือง รูปขอบขนาน กว้าง 5-8 มม. ยาว 1-1.5 ซม. ปลายตัดและเว้าเป็นแอ่ง กลีบดอกวงในยาว 4.5-5.5 มม. โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ สีเขียว ปลายแยกออกเป็นแฉก สีเหลือง.  ผล แห้ง รูปลูกข่าง ยาว 2-3 มม. เป็นสัน มีต่อมหนาแน่นระหว่างสัน.

นิเวศน์วิทยา : เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน นำเข้ามาปลูกเป็นพืชสวน.

สรรพคุณ : ผสมกับพริกไทยดำแก้โรคโกโนเรีย ดอก เป็นยาเจริญอาหาร และยาช่วยย่อย แต่ถ้ากินมากไปเป็นพิษ

 

รูปภาพจาก:puechkaset.com,panpakshop.com,สมุนไพร