สมุนไพรพญาไร้ใบ

สมุนไพรพญาไร้ใบ

พญาไร้ใบ (Sarcostemma acidum) (Roxb.) Voigt ชื่อพ้อง S. brevistigma W. & A.
บางถิ่นเรียก พญาไร้ใบ (กลาง)

เป็นไม้เถาไร้ใบ กิ่งก้านเป็นข้อๆ สีเขียว แต่ละข้อยาว 10-15 ซม. ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว. ดอก ออกที่ข้อและที่ปลายกิ่ง เป็นกระจุก สีขาวอมเขียว ก้านดอกยาวประมาณ 1.2 ซม. กลีบรองกลีบดอก 5 แฉก มีขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ ติดกันที่โคนกลีบ กลีบรูปไข่หรือรูปขอบขนาน บานเต็มที่กว้างประมาณ 2 ซม. ปลายกลีบมน; เส้าเกสร (corona) รูปถ้วยติดกับเกสรผู้ ซึ่งเชื่อมติดกัน ปลายอับเรณูทั้ง 5 อันงอเข้าหากัน. ผล เป็นฝัก ยาว 10-12.5 ซม. ปลายเรียวแหลมและตรง เมล็ดรูปไข่แบน ยาว 4-5 มม.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นตามปาราบทั่ว ๆ ไป และตามหินปูน.

สรรพคุณ : ราก มีรสหวานมันเล็กน้อย รับประทานเป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงตับ ปอดและหัวใจ  ลำต้นแห้ง เป็นยาทำให้อาเจียน. ทั้งต้น เป็นยาขม ยาเย็น ขับน้ำเหลืองเสีย

 

รูปภาพจาก:blogspot.com,bloggang.com,สมุนไพร