สมุนไพรแจง

สมุนไพรแจง

แจง Maerua siamensis (Kurz) Pax; ชื่อพ้อง Niebuhria siamensis Kurz.
บางถิ่นเรียก แจง (ทั่วไป) แกง (นครราชสีมา).

       ไม้ต้น หรือ ไม้พุ่ม สูง 1-8 ม. ใบ เป็นใบช่อ ช่อหนึ่งมี 1-5 ใบ รูปขอบขนาน หรือ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3-10 ซม.ปลายใบตัด มีติ่งแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนามันคล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว 1.5-4.5 ซม. ดอก สีขาว ค่อนข้างเล็ก ออกที่ปลายยอด กลีบรองกลีบดอกมี 4 กลีบ แยกจากกันเป็นอิสระ หรือ เชื่อมติดกันเป็นท่อสั้นๆ ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้มี 9-12 อัน ก้านชูรังไข่ยาวประมาณ 2.5 ซม. รังไข่ เกลี้ยง รูปขอบขนานแกมรูปไข่. ผล สด สีเหลือง ขนาดเท่าผลเชอร์รี่ เกลี้ยง.เมล็ด มี 2-3.

นิเวศน์วิทยา : พบตามป่าดิบแล้ง ออกดอกและติดผลเดือนเมษายน-พฤษภาคม.

สรรพคุณ : ราก ปรุงรับประทานเป็นยาบำรุงกำลัง แก้ปัสสาวะพิการ แก้กษัย ปวดเมื่อย ขับปัสสาวะ นำมาทำเป็นไอน้ำอบแก้ขาบวม. เปลือก ราก ใบ ต้มรับประทานแก้ดีซ่าน หน้ามืด ตาฟาง ไข้จับสั่น ใบและยอด ตำใช้สีฟันแก้แมงกินฟัน ทำให้ฟันทน แก้ไข้

 

รูปภาพจาก:bansuanporpeang.com,pinterest.com,สมุนไพร