กระดองตะพาบจีน

กระดองตะพาบจีน

กระดองตะพาบจีนได้จากตะพาบจีน

อันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Trionyx  sinensis  Wiegmann
ในวงศ์ Trionychidae
มีชื่อสามัญว่า Chinese solfshelled turtie
จีนเรียก เปีย มีเลี้ยงกันมากในมลฑลหูหนาน  เหอหนาน  และเจ้อเจียง เครื่องยานี้เป็นกระดองบน (carapace) ของตะพาบจีน เรียก เปียเจี่ย  ในภาษาจีน มีชื่อเครื่องยาว่า Carapax Trionycis  มีชื่อภาษาอังกฤษว่า turtle shell เป็นเครื่องยาที่ ตำราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Pharmacoppoeia) ฉบับปี ค.ศ.๒๐๐๐ รับรองไว้

ตำราว่าเครื่องยานี้มีรสเค็ม เย็นเล็กน้อย เข้าสู่เส้นตับและม้าม มีสรรพคุณบำรุงหยิน สลายหยาง เร่งเลือด กระตุ้นประจำเดือน สลายปุ่มปมบวมที่เกิดขึ้นภายใน และสลายไข้ จึงมีข้อบ่งใช้สำหรับอาการไข้เหตุขาดหยิน มึนงง และเป็นลมเหตุขาดหยิน ภาวะขาดระดู มีก้อนในช่องท้อง และแก้ไข้มาลาเรียที่มีอาการม้ามโตด้วย ขนาดที่ใช้ ๙-๓๐ กรัม

วิธีการปรุงยา ให้ตุ๋นด้วยน้ำไว้ราว ๓๐ นาทีก่อน แล้วจึงเติมตัวยาอื่นลงไป   ยานี้ห้ามใช้กับสตรีระหว่างตั้งครรภ์และกับผู้ป่วยที่มีอาการม้าม “พร่อง” รวมทั้งอาการเบื่ออาหารและท้องเสีย กระดองตะพาบจีนมีสารคอลลอยด์ (colloid) เคอราทิน (keratin) ไอโอดีน และวิตามินดี

  

รูปภาพจาก:spokedark.tv,pasusat.com