สมุนไพรสมอทะเล

สมุนไพรสมอทะเล

สมอทะเล Sapium indicum
บางถิ่นเรียก สมอทะเล กระหุด (กลาง) กุระ กุลา (มลายู-ใต้).

ไม้ต้น -> สูงประมาณ 10-15 ม.
ใบ -> เดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมรูปหอก หรือ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-10 ซม. โคนใบแหลม หรือ มน ขอบใบหยักมนและตื้น ปลายใบเรียวบาง ปลายสุดแหลม หรือ มน เส้นแขนงใบเล็ก เรียงถี่ ๆ ห่างกันประมาณ 3-5 มม. โคนใบมีต่อม 2 ต่อม ก้านใบยาวประมาณ 1 ซม.
ดอก -> มันออกตามกิ่งที่อยู่ใกล้โคนต้น แยกเพศ แต่อยู่บนต้นเดียวกัน หรือ อาจอยู่บนช่อเดียวกัน ช่อดอกออกที่ปลายยอด ยาวประมาณ 8-12 ซม. ดอกสีเหลืองนวล ดอกเพศผู้ไม่มีก้านดอก ดอกเพศเมียมีก้านดอก และมีขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู้ มักอยู่ตรงโคนของช่อดอก กลีบรองกลีบดอกปลายแหลม ขอบกลีบมีขน. ดอกเพศผู้ มีเกสรผู้ 2-3 อัน ก้านเกสรไม่ติดกัน อับเรณูไข่. ดอกเพศเมีย รังไข่มี 2-3 ช่อง ท่อเกสรมี 2-3 แฉก ม้วนออก.
ผล -> รูปกลม มี 3 พู เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. เมื่อยังอ่อนอยู่ฉ่ำน้ำ แก่จะแข็ง และแตกเป็น 3 เสี่ยง มีช่องละ 1 เมล็ด. เมล็ด รูปรี ค่อนข้างแบน ผิวสีอ่อน เป็นมัน.


นิเวศน์วิทยา

ชอบขึ้นอยู่ตามที่ลุ่ม หรือ ตามริมทะเลที่น้ำเค็มขึ้นถึง.


สรรพคุณ

ราก -> น้ำต้มเปลือกรากกิน เป็นยาระบาย และทำให้อาเจียน
ต้น -> น้ำยางต้นเป็นพิษ ถ้าถูกผิวหนังทำให้ผิวหนังไหม้
ผล -> น้ำยางผลมีฤทธิ์กัดทำลาย เมื่อกินทำให้อาเจียน ใช้เบื่อปลา
เมล็ด -> กินได้ ใช้เป็นเครื่องเทศ

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,kasettambon.com,สมุนไพร