สมุนไพรจมูกปลาหลด

สมุนไพรจมูกปลาหลด

จมูกปลาหลด (Oxystelma esculentum. (L.) R.Br.)
บางถิ่นเรียก จมูกปลาหลด สะอึก (กลาง) จมูกปลาไหลดง (เพชรบูรณ์) ตะมูกปลาไหล (นครราชสี) ผักไหม (เชียงใหม่).

เป็นไม้เลื้อย ลำต้นเล็ก มีน้ำยางสีขาว ไม่มีขน. ใบ เดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน รูปยาวแคบ กว้าง 3-25 มม. ยาว 10-15 ซม. เนื้อใบบาง เส้นใบโค้งจรดกันที่ใกล้ขอบใบ ก้านใบยาว 5-13 มม. มีขนาดเล็กมาก. ดอก ออกเดี่ยว ๆ หรือ เป็นช่อ มีดอกช่อละ 2-3 ดอก ก้านช่อและก้านดอกเป็นเส้นบาง ๆ คล้ายเส้นผม กลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปรี ขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปจาน ปลายกลีบแหลม ขอบกลีบมีขน ด้านนอกสีขาว ด้านในสีชมพู ตัดด้วยเส้นสีม่วงและประด้วยจุดสีน้ำตาล สวยงามมาก เกสรผู้ 5 อัน เกสรเมีย 1 อัน อยู่ตรงกลาง. ผล เป็นฝัก รูปโคนกว้าง ปลายแหลม มีขนาดกว้างประมาณ 16 มม. ยาว 4-7.5 ซม. ผิวค่อนข้างนิ่ม แก่จะแยกออกจากกันเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก เมล็ดรูปไข่ ป้อม แบน มีขนาดกว้างประมาณ 2.5 มม. ยาว 3 มม. มีขน.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นได้ทั่วไปในภาคกลางและภาคตะวันออก.

สรรพคุณ : ต้น ต้นน้ำใช้กลั้วคอ แก้เจ็บคอ ราก ใช้รักษาโรคดีซ่าน น้ำยางจากต้น ใช้ชะล้างแผลที่เป็นหนอง

 

รูปภาพจาก:weebly.com,thaimultiply.com,สมุนไพร