สมุนไพรเต้าหลวง

สมุนไพรเต้าหลวง

เต้าหลวง Macaranga gigantean Muell. Arg.
ชื่อพ้อง M. megatophylla Muell. Arg.
บางถิ่นเรียก เต้าหลวง (กำแพงเพชร) ทะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) มะหัง (ปัตตานี) หูช้าง (จันทบุรี).

ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 ม. ลำต้นใหญ่ ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาล แผลใบกลม หูใบใหญ่มาก ยาวได้ถึง 5 ซม. ใบ เดี่ยว เรียงแบบบันไดเวียน รูปไข่ป้อม หรือ ค่อนข้างกลม มี 3 แฉก กว้าง และยาว 25-75 ซม. ปลายใบแหลม หรือ มน ขอบใบเรียบ หรือ หยักตื้น และห่าง โคนใบกลม เส้นใบมีลักษณะคล้ายใยแมงมุม เห็นชัดทางด้านล่าง ด้านบนมีขนรูปดาวประปราย ด้านล่างมีขนหนาแน่น ก้านใบติดแบบใบบัวยาว 15-50 ซม. มีขน. ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน. ดอกเพศผู้ เป็นช่อแบบกระจาย ยาว 20-37 ซม. ดอกเล็ก ติดเป็นกระจุกๆ กลีบรองกลีบดอก 3-4 กลีบ เกสรผู้ 1 อัน สั้น. ดอกเพศเมีย เป็นช่อยาว 12-20 ซม. สีออกฟ้า ติดเดี่ยว ๆ มีกลีบรองกลีบดอก 4 กลีบ ไม่มีกลีบดอก รังไข่มี 2 ช่อง ท่อรังไข่สั้น. ผล มี 2 พู กว้างประมาณ 8 มม. ยาวประมาณ 5 มม. ผิวมีต่อมทั่วไป แก่จะแตกเป็น 2 ซีก ภายในมี 2 ช่อง มีเมล็ดช่องละ 1 เมล็ด.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นตามชายป่าดิบ ป่าโปร่ง และตามที่ลุ่ม.

สรรพคุณ : ราก น้ำต้มราก กินแก้อาการท้องร่วง

 

รูปภาพจาก:wikiwand.com,fca16mr.com