สมุนไพรมะละกอฝรั่ง

สมุนไพรมะละกอฝรั่ง

มะละกอฝรั่ง Jatropha multifida Linn.
บางถิ่นเรียก มะละกอฝรั่ง ฝิ่นต้น (กรุงเทพฯ) มะหุ่งแดง (เหนือ).

ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 6 ม. ไม่มีขน.ใบ เดี่ยว เรียงแบบบันไดเวียน ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกแบบนิ้วมือ 9-11 แฉก แต่ละแฉกกว้าง 12-25 มม. ยาว 10-15 ซม. ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ หรือ หยักแบบขนนก ด้านล่างสีขาวนวล ก้านใบยาว 7.5-15 ซม. โคนก้านใบมีหูใบซึ่งแตกแขนงเป็นเส้นๆ. ดอก แดงออกเป็นช่อที่ยอด ก้านช่อยาว 6-10 ซม. ดอกเพศผู้ และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน. ดอกเพศผู้ มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ปลายมน กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อน เกลี้ยง ยาว 4-5 มม. ไม่ติดกัน เกสรผู้ 8 อัน. ดอกเพศเมีย กลีบรองกลีบดอก และกลีบดอก มีลักษณะเหมือนดอกเพศผู้ รังไข่เกลี้ยง ภายในแบ่งเป็น 3 ช่อง มีไข่อ่อนช่องละ 1 หน่วย. ผล รูปไข่กลับ ยาวประมาณ 3 ซม.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นตามเขตร้อนทั่วไป ปลูกกันบ้างเป็นไม้ประดับ.

สรรพคุณ : ราก มีลักษณะคล้ายรากมันสำปะหลัง เผาไฟแล้วกินได้ ต้น ยางต้นใช้ทาแผลอักเสบเรื้อรัง ใบ น้ำต้มใบกินเป็นยาถ่าย และสระผมแก้เหา เมล็ด มีน้ำมันประมาณ 30% กินเป็นยาถ่ายอย่างแรง และทำให้อาเจียน แต่มีอันตรายมาก ถึงขนาดใช้เป็นยาเบื่อได้ จึงไม่นิยมใช้กัน หีบเอาน้ำมันได้ ใช้ทั้งภายในและภายนอก เป็นยาทำให้แท้งบุตร

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,bloggang.com