สมุนไพรหญ้าไข่เหา

สมุนไพรหญ้าไข่เหา

หญ้าไข่เหา Panicum sarmentosum Roxb.
หญ้าไข่เหา (ลำปาง) หญ้าฝรั่ง (กรุงเทพฯ)

ไม้ล้มลุก -> จำพวกหญ้า มักจะเลื้อยคลุมต้นไม้อื่น ลำต้นกลมแข็ง ยาวได้ถึง 17 ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. มีขนเล็กน้อย หรือ เกลี้ยง โคนต้นมีรากเล็ก ๆ ออกรอบข้อ
ใบ -> รูปแถบแกมรูปใบหอก หรือรูปขอบขนาน กว้าง 1.2-3.0 ซม. ยาว 30-37.5 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลม หรือเว้าเล็กน้อย ผิวเกลี้ยงหรือมีขนทั้ง 2 ด้าน หรือมีขนเฉพาะด้านล่าง ขอบใบหยาบมีเส้นใบจำนวนมาก ก้านใบเป็นกาบเกลี้ยง หรือมีขนห่าง ๆ ที่รอยต่อระหว่างโคนใบและกาบใบมีขนกระจุกหนึ่ง
ดอก -> ออกเป็นช่อแบบกระจาย ยาว 15-30 ซม. ประกอบด้วยแขนงช่อจำนวนมาก ช่อดอกย่อยสีออกน้ำตาล เป็นมัน ยาว 2-2.5 มม. กาบช่อดอกย่อยอันล่างยาวครึ่งหนึ่งของช่อดอกย่อย มีเส้นตามยาว 3 เส้น อันบนและกาบดอกอันล่างมีเส้น 5 เส้น กาบดอกอันบนสั้นและแคบ มีเส้น 2 เส้น ส่วนกาบดอกของดอกย่อยบนเป็นมัน เกลี้ยง เกสรเพศผู้มี 3 อัน รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียมี 2 เส้น ยอดเกสรเพศเมียเป็นขนนก
ผล -> อยู่ในกาบดอก


นิเวศน์วิทยา

มีถิ่นกำเนิดในเกาะสุมาตรา ในประเทศไทยพบขึ้นตามชายป่าและตามที่ราบต่ำ


สรรพคุณ

ราก -> ใช้เคี้ยวกินกับหมากสำหรับกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
ต้น -> น้ำยางจากต้นใช้รวมกับสมุนไพรอื่นๆ กินแก้ระดูผิดปกติ

 

รูปภาพจาก:samunpri.com,vichakaset.com