น้ำมันระเหยง่าย

น้ำมันระเหยง่าย

ในทางเคมี น้ำมันระเหยง่าย (Volatile oil, ethereal oil) หรือน้ำมันหอม (essential oil) เป็นของผสมที่มีองค์ประกอบซับซ้อนของสารประกอบโมโนเทอร์พีน (สารประกอบที่โครงสร้างแกนมีคาร์บอน ๑๐ อะตอม) และ เซสควิเทอร์พีน (สารประกอบที่โครงสร้างการมีคาร์บอน๑๕ อะตอม ) มากมายหลายชนิด ประกอบขึ้นเป็นกลิ่นเฉพาะ ของน้ำมันหอมแต่ละชนิด มักมีกลิ่นหอมและระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิปรกติ มักไม่มีสี หรือมีสีอ่อน เมื่อถูกอากาศหรือเก็บไว้นานๆอาจทำให้สีเข้มขึ้น โดยทั่วไป พบน้ำมันหอมอยู่ในโครงสร้างพิเศษของเนื้อเยื่อพืช ซึ่งมีลักษณะต่างๆกันตามแต่ละชนิดของพืช โครงสร้างต่างๆเหล่านี้อาจพบกระจัดกระจายอยู่ในทุกส่วนของพืช หรือพบเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น กลีบดอก เปลือกผล ใบ เปลือกต้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า น้ำมันหอมอาจมีบทบาทสำคัญในพืช คือ ทำหน้าที่ไล่แมลง เพื่อปกเพื่อป้องกันพืชจากการถูกกัดกินหรือทำลาย และ/หรืออาจทำหน้าที่ล่อแมลง ให้มาผสมเกสร สำหรับมนุษย์แล้ว น้ำมันหอมมีบทบาทมากต่อคุณภาพชีวิต หลายชนิดมี

สรรพคุณ 
ขับลม หลายชนิดมีฤทธิ์ต้านเชื้อบัคเตรี ฤทธิ์ต้านเชื้อรา และฤทธิ์ทำให้ร้อนแดง หรือใช้เป็นสารปรุงแต่งสำหรับอาหาร ยา เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง ในที่นี้ขอยกตัวอย่างน้ำมันระเหยง่ายอีกชนิดหนึ่ง คือ น้ำมันพิมเสนหรือน้ำมันพัตชุลี กับผลิตผลจากพืชอีก ๒ ชนิด ซึ่งในทางเคมีคือสารประกอบโมโนเทอร์พีน เช่นเดียวกับที่พบในน้ำมันระเหยง่ายกับทุกชนิด ได้แก่ พิมเสนและการบูร

 

รูปภาพจาก:newstyle-live.com