สมุนไพรหนามเสมา

สมุนไพรหนามเสมา

หนามเสมา Opuntia vulgaris Mill.หนามเสมา เสมา (กลาง).

ต้นนอนราบกับพื้น สูงไม่เกิน 30 ซม. ส่วนที่แตะกับพื้นดินจะมีรากงอกออกมา ลำต้นประกอบด้วยข้อต่อกันเป็นข้อ ๆ ข้อรูปไข่กลับป้อม หรือ เกือบกลม แบน หนา เรียบ มีสีเขียวสดใส สีแกมม่วงในฤดูหนาว มีขนาดกว้าง 5-10 ซม. มีตุ่ม ๆ สีเทา สีขนสีเหลือง หรือน้ำตาล เกลี้ยง หรืออาจมีหนาม 1 อัน อยู่ทางตอนบนของตุ่ม หนามสีเหลือง ตั้งตรง ยาวได้ถึง 2 ซม. ใบ ในต้นอ่อนจะมีใบติดอยู่ใต้ตุ่ม เมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่ ใบจะหลุดร่วงไป. ดอก ส่วนใหญ่ออกทางด้านบนของข้อ บานเต็มที่กว้างประมาณ 5 ซม. สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองทอง ปลายท่อเกสรเมีย มีแฉกสีขาว. ผล รูปไข่กลับ หรือ กลม สีแดงเข้มเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม.

นิเวศน์วิทยา : ขึ้นในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน.

สรรพคุณ : ผล เป็นยาระบาย ต้น กินแก้เคล็ดบวม สรรพคุณอื่น ๆ เช่นเดียวกับต้นเสมา (Opuntia elatior Mill.)

 

รูปภาพจาก:biga.org,flickr.com,สมุนไพร