สมุนไพรหวายลิง

สมุนไพรหวายลิง

หวายลิง Flagellaria indica L.
บางถิ่นเรียก หวายลิง หวายเย็บจาก (ภาคใต้) หวายลี (สงขลา)

ไม้เถา -> ต้นยาวได้ถึง 20 ม. เกลี้ยง โคนต้นเนื้อแข็ง เหนือขึ้นไปเนื้ออ่อน มีเส้นผ่านศูนย์กลางต้น 2-8 มม.
ใบ -> เดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปใบหอก กว้าง 0.5-6.5 ซม. ยาว 3-50 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ปลายสุดม้วนเป็นมือพัน ยาวตั้งแต่ 3-13 ซม. กาบใบยาว 1-7 ซม. มีสันตามยาว มีติ่งหู 2 ติ่งอยู่ที่ปลาย ก้านใบสั้น หรือ ไม่มี
ดอก -> ออกเป็นช่อกระจาย ที่ยอดมักประกอบด้วยกิ่ง 2 กิ่ง ยาว 2-30 ซม. ดอกย่อยไม่มีก้านดอก ออกเดี่ยวๆ หรือ ติดเป็นกระจุก มีใบประดับที่มีลักษณะเป็นเกล็ดล้อมอยู่ กลีบดอกมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น สีขาวแกมสีเนื้อ ยาวประมาณ 2 มม. กลีบดอกชั้นนอกยาวกว่ากลีบดอกชั้นในเล็กน้อย เกสรเพศผู้มี 6 อัน ยาวกว่ากลีบดอก 2 เท่า อับเรณูสีเหลือง ก้านเกสรไม่ติดกัน รังไข่แคบ ภายในมี 3 ช่อง มีไข่ช่องละ 1 เมล็ด ก้านเกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 3 แฉก โผล่พ้นกลีบดอก
ผล -> เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ภายในมี 1 เมล็ด


นิเวศน์วิทยา

ส่วนใหญ่ขึ้นตามที่ราบลุ่ม สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 200 ม. และตามป่าชายเลน ตามชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ภาคกลางลงไปจนถึงภาคใต้


สรรพคุณ

ต้น -> น้ำต้มต้นและเหง้า กินเป็นยาขับปัสสาวะ
ใบ -> ใบอ่อนใช้สระผม น้ำต้มใบและดอกกินเป็นยาขับปัสสาวะ ขับนิ่ว และแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เมล็ดพิษ

 

รูปภาพจาก:halsat.com,samunpri.com,สมุนไพร